Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 111/22

z dnia: 29 marca
w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Miasta Łomża.
Na podstawie Uchwały Nr 525/LXIX/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża (Dziennik Urzędowy z 2010 poz. 3485) zmienionej Uchwałą nr 73/XII/15 Rady Miejskiej Łomży (Dziennik Urzędowy z 2015 poz. 2398) oraz Uchwałą nr 463/LI/18 Rady Miejskiej Łomży (Dziennik Urzędowy z 2018 poz. 1075), zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję konkursową do zaopiniowania wniosków w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Miasta Łomża, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 39/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 lutego 2022 r., w składzie:

1)    Andrzej Stypułkowski – Zastępca Prezydenta Miasta - przewodniczący Komisji

2)    Irena Iwaniuk – członek Komisji

3)    Marianna Jóskowiak – członek Komisji

4)    Andrzej Janusz Grzymała – członek Komisji

5)    Mariola Sawicka – członek Komisji

§2. Komisja Konkursowa działa na podstawie Uchwały Nr 525/LXIX/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża (Dziennik Urzędowy z 2010 poz. 3485), Uchwały nr 73/XII/15 Rady Miejskiej Łomży (Dziennik Urzędowy z 2015 poz. 2398) oraz Uchwały nr 463/LI/18 Rady Miejskiej Łomży (Dziennik Urzędowy z 2018 poz. 1075) zmieniających Uchwałę nr 525/LXIX/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża. 

§3. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie poszczególnych wniosków stosują kryteria wynikające z regulaminu naboru wniosków. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 29 mar 2022 09:09
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 240 razy