Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 119/22

z dnia: 31 marca
w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie sprzedaży na własność lokali mieszkalnych wraz z udziałem gruntu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), § 5 uchwały Nr 179/XXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1122 oraz z 2019 r. poz. 485, 4216) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 200/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży na własność lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) lokal nr 3, o pow. użytkowej 63,38 m2 wraz z piwnicą o pow. 9,75 m2 oraz udziałem 7313/131271 w częściach wspólnych budynku, przy ul. Długiej 20 wraz z udziałem 7313/131271 w prawie własności gruntu, w działce nr 10454, o pow. 0,0404 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr LM1L/00013364/3, na rzecz Miasta Łomża, za cenę łączną 70 579,50 zł”.

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia nr 200/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18 czerwca 2021 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 31 mar 2022 10:00
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 353 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej