Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 114/22

z dnia: 29 marca
w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych    (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 31 mar 2022 14:34
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 410 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej