Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 113/22

z dnia: 29 marca
w sprawie: przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Łomża za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2021 rok, obejmujące:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 443 005 777,00 złotych, wykonanie planu dochodów wynosi 461 667 311,06 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 473 366 165,00 złotych, wykonanie planu wydatków wynosi 447 077 353,39 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych – załącznik Nr 3,

4) wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych – załącznik Nr 4,

5) wykonanie planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych – załącznik Nr 5,

6) realizacja przychodów i rozchodów budżetu – załącznik Nr 6,

7) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – załącznik Nr 7,

8) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – załącznik Nr 8,

9) część opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta – załącznik Nr 9.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Łomża za 2021 r.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 1 kwi 2022 14:35
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 439 razy