Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 121/22

z dnia: 1 kwietnia
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 188/19 z dnia 28 maja 2019 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 360/21 z dnia 31.12.2021 r., Zarządzeniem Nr 39/21 z dnia 5 maja 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 356/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn. Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020,Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834) w zw. z § 30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży nadanego zarządzeniem nr 101/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 275/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 5 września 2019r., Zarządzeniem nr 378/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2019r., Zarządzeniem nr 22/20 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 24 stycznia 2020r., Zarządzeniem nr 63/20 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 11 marca 2020r., Zarządzeniem nr 2/21 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 4 stycznia 2021r. zarządzam, co następuje: 

§ 1


 1. § 1 Zarządzenia nr 188/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 28 maja 2019r. przyjmuje brzmienie:                  

Powołuję Zespół ds. realizacji projektu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” w następującym składzie: 


 1. Lech Dobrowolski – Koordynator Projektu (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych)
 2. Edyta Duchnowska – Obsługa merytoryczna Projektu (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych)
 3. Anna Walczyk – Obsługa merytoryczna Projektu (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych)
 4. Joanna Fiedorowicz – Obsługa księgowa Projektu (Wydział Skarbu i Budżetu)
 5. Katarzyna Mścichowska – Nadzór w zakresie zamówień publicznych (Biuro Zamówień Publicznych)
 6. Jarosław Sulkowski – Obsługa w zakresie zamówień publicznych (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych)
 7. Marcin Milczarski – Obsługa w zakresie zamówień publicznych (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych)
 8. Rafał Wróblewski – Nadzór inwestorski (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych)
 9. Grzegorz Perkowski – Nadzór inwestorski (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych)

10. Małgorzata Jarząbek – Nadzór inwestorski (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych)

11. Marcin Bączek – Nadzór inwestorski (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych) 


 1. W załączniku do zarządzenia w punkcie I. Zadania szczegółowe Zespołu wprowadza się następujące zmiany:

Pkt 2 przyjmuje brzmienie: 2. Obsługa merytoryczna Projektu – Edyta Duchnowska, Anna Walczyk: 


 1. W załączniku do zarządzenia w punkcie III. Osoby wiodące wyznaczone do kontaktów w ramach niniejszego projektu wprowadza się następujące zmiany:

Pkt 2 przyjmuje brzmienie: 2. Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – Edyta Duchnowska

§ 2. W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 188/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 28.05.2019r. zmienione Zarządzeniem nr 360/21 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 31.12.2021r., Zarządzeniemnr 39/21 Prezydenta Miasta Łomża dnia 05.02.2021r. oraz Zarządzeniem nr 356/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 05.12.2019r.,pozostaje bez zmian.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Andrzejowi Zdzisławowi Garlickiemu – Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: środa, 6 kwi 2022 14:27
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 387 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej