Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 136/22

z dnia: 20 kwietnia
w sprawie: harmonogramu konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2023.

Na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583), uchwały nr 484/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 1377) zarządzam, co następuje: 

§1. Ustala się harmonogram konsultacji społecznych w ramachBudżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2023:

25 kwietnia - 8 maja 2022 r. - kampania informacyjna,

9 – 30 maja 2022 r. - zgłaszanie zadań przez mieszkańców,

31 maja – 17 czerwca 2022 r. - weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań,

20 czerwca - 4 lipca 2022 r. - publikacja list zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania,

21 – 29 czerwca 2022 r. - przyjmowanie odwołań od autorów zadań niedopuszczonych do głosowania,

30 czerwca – 15 lipca 2022 r. - rozpatrywanie odwołań,

5 września 2022 r.- ogłoszenie ostatecznej listy zadań poddanych pod głosowanie,

5 - 19 września 2022 r. - działania informacyjne,

19 września – 3 października 2022 r. - głosowanie,

4 – 24 października 2022 r. - liczenie głosów,

25 października 2022 r. - ogłoszenie wyników. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 20 kwi 2022 14:51
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 285 razy