Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 138/22

z dnia: 22 kwietnia
w sprawie: zmiany składu Rady Budżetu Obywatelskiego do wdrożenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża.

Na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583), uchwały nr 484/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r., poz. 1377) zarządzam, co następuje: 

§1. 1. Odwołuję ze składu Rady Budżetu Obywatelskiego do wdrożenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża, zwanej dalej Radą Budżetu, Annę Sobocińską z Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych oraz Dariusza Boryszewskiego z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2. Powołuję do składu Rady Budżetu Przemysława Chełstowskiego i Ewę Muchę z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 22 kwi 2022 11:25
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 392 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej