Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 147/22

z dnia: 28 kwietnia
w sprawie: zmian w składzie osobowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży.

 Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, Dz. U. z 2022 r. poz. 24, 218), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmieniam skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży powołanej zarządzeniem Nr 80/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 20 marca 2019 roku, zmienionym zarządzeniem Nr 84/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 22 marca 2019 roku, zmienionym zarządzeniem Nr 92/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25 marca 2019 roku, zmienionym zarządzeniem Nr 274/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 05 września 2019 roku, zmienionym zarządzeniem Nr 311/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17 października 2019 roku zmienionym zarządzeniem Nr 108/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31 marca 2021 roku w następujący sposób:  

1. Odwołuję ze składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży Panią Jadwigę Wyrwas

§ 2. Aktualny skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży stanowią:


 1. Robert Grzymała – Przewodniczący Komisji

 2. Wanda Mężyńska – Zastępca Przewodniczącego Komisji


Członkowie Komisji:


 1. Janusz Brzostowski

 2. Zbigniew Cybula

 3. Irena Gorzoch

 4. Łukasz Kacprowski

 5. Wojciech Klimaszewski

 6. Anna Eliza Pawelec

 7. Piotr Pawłowski

 8. Agnieszka Cholewińska

 9. Elżbieta Sulkowska

 10. Dariusz Wyrwas


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: czwartek, 28 kwi 2022 09:31
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 298 razy