Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 156/22

z dnia: 4 maja
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji w 2022 roku.

            Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535, 2490, z 2022 r. poz. 857), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655), Uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 17 listopada 2021 r., poz. 4411), uchwały nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022 oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża Nr 112/22 z dnia 29.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji w 2022 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w sferze turystyki i rekreacji w 2022 roku zostali wyłonieni oferenci, którym w ramach środków budżetowych zaplanowanych na rok 2022 (dział 630, rozdz. 63003, § 2820) na realizację zadań przyznaję dotacje:
 

Podmiot


Nazwa zadania


Przyznana dotacji


 1.  

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Adama Chętnika

Oddział w Łomży


XXXI Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę - Drogi do Wolności


10 000,00 zł


 1.  

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Adama Chętnika

Oddział w Łomży


IX Rodzinny Spływ Kajakowy


2 000,00 zł


 1.  

Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń"


Spływ doliną Narwi do Łomży


1 800,00 zł


 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska


Impreza wodniacka pn - "Wyścigi pychówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi - 2022"


4 700,00 zł


 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska


Quest "Z Łomżą związani i na świecie znani" - wznowienie edycji


6 500,00 zł


 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska


Łomżyńskie murale, czyli spacerkiem po historii Łomży


5 000,00 zł


Razem:


30 000,00 zł

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: czwartek, 5 maj 2022 08:25
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Szenk Marek
 • Zaakceptował(a): Szenk Marek
 • Artykuł był czytany: 461 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej