Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 169/22

z dnia: 11 maja
w sprawie: ustalenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.) oraz § 1 ust. 1 pkt p uchwały nr 409/XLVIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam w dniu 14 maja 2022 r. specjalną linię autobusową do obsługi wydarzenia kulturalnego „Noc Muzeów”, czynną w godz. 1430 – 2332

§ 2. Wszyscy pasażerowie korzystający z wymienionej w § 1 linii specjalnej są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży Spółka z o.o. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2022 roku.

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 11 maj 2022 12:07
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 437 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej