Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 507/LIV/22

z dnia: 16 maja 2022 r.
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samorządowej miejskiej instytucji kultury Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie Samorządowi Województwa Podlaskiego jako zadania własnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) i art. 21a ust.2a, ust.4, ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 5 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie samorządowej miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, Województwu Podlaskiemu w celu wykonywania zadań własnych z zakresu działalności kulturalnej.

§ 2. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie mienia będącego własnością Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, w tym muzealiów według stanu na dzień przekazania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 17 maj 2022 14:58
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 318 razy