Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zarządzenie Nr 173/22

z dnia: 17 maja
w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 355/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. ŁOMŻA - MIASTO, w którym żyję i pracuję, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021.

Na  podstawie  art.10  ustawy  z  dnia  29  września  z  1994  roku  o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (przyjętych przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23.09.2016 zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021), zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 355/21 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, w załączniku nr 5 w pozycji „Wykaz osób uprawionych do sprawdzenia pod względem merytorycznym” zmienia się pkt 2 w brzmieniu: 

Lp.


  Nazwisko  i  imię


  Stanowisko 


  Wzór    podpisu

 

Przemysław Chełstowski


Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


 

 § 2. W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 355/21 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 29 grudnia 2021 r. pozostaje bez zmian.

 § 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 18 maj 2022 13:57
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 283 razy