Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 178/22

z dnia: 24 maja
w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży.

                           Na podstawie art.63 ust. 14 w związku z art.29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz.U.z2021 r.poz.1082 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

 § 1. Powołuję komisję konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży w składzie:

 1/ Andrzej Stypułkowski - przedstawicielorganuprowadzącego – przewodniczący,

2/ Paweł Piwowarski - przedstawicielorganuprowadzącego – członek,

3/ Grażyna Klimek -przedstawicielorganuprowadzącego – członek,

4/ Ilona Anna Bujko -przedstawicielorganusprawującego nadzór pedagogiczny – członek,

5/ Izabela Sidor-przedstawicielorganusprawującegonadzórpedagogiczny – członek,

6/ Jadwiga Pusz- przedstawicielorganusprawującegonadzórpedagogiczny – członek,

7/ Maria Wiśniewska -przedstawicielradypedagogicznej – członek,

8/ Małgorzata Polkowska - przedstawicielradypedagogicznej – członek,

9/ Monika Truszkowska – przedstawiciel rady rodziców – członek,

10/ Bogumiła Jankowska – przedstawiciel rady rodziców – członek,

11/ Dorota Tatiana Kucisz -przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży – członek,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 24 maj 2022 09:39
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 108 razy