Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 190/22

z dnia: 31 maja
w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomży.

Na podstawie art.63 ust. 14 w związku z art.29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz.U.z2021 r.poz.1082 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 177/22 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomży w § 1w pkt 9 nazwisko „Wądołowska” zastępuje się nazwiskiem „Wądołkowska”.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 31 maj 2022 13:59
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 87 razy