Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 193/22

z dnia: 8 czerwca
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela /Dz.U.z 2021r, poz. 1762 z 2022 r. poz. 935 i 1116 /oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli /Dz.U. z 2020 r. poz. 2200 /zarządzam,conastępuje:             

§ 1. Powołuję Komisje Egzaminacyjną w składzie określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 193/22 Prezydenta Miasta Łomży dnia 08.06.2022 r. 

  Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciela wychowawcy bursy i świetlicy, nauczyciela wychowania fizycznego: 

1/ Grażyna Klimek-przewodniczący,

2/ Iwona Borawska – ekspert,

3/ Małgorzata Gruszczyńska-ekspert,

4/ Przedstawiciel Kuratorium Oświaty– członek Komisji

5/Dyrektor placówki,w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 193/22 Prezydenta Miasta Łomży dnia08.06.2022 r.   

Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela przedmiotów zawodowych: 

1/ Grażyna Klimek-przewodniczący,

2/ Teresa Makać – ekspert,

3/ Iwona Borawska-ekspert,

4/Przedstawiciel Kuratorium Oświaty– członek Komisji

5/Dyrektor placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 193/22 Prezydenta Miasta Łomży dnia 08.06.2022 r.   

Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela świetlicy, terapii pedagogicznej i nauczyciela współorganizującego kształcenie: 

1/ Grażyna Klimek-przewodniczący,

2/ Joanna Rakowska – ekspert,

3/ Iwona Borawska-ekspert,

4/Przedstawiciel Kuratorium Oświaty– członek Komisji

5/Dyrektor placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy 

 

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 193/22 Prezydenta Miasta Łomży dnia 08.06.2022 r.  

Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela języka angielskiego, historii, wos: 

1/ Grażyna Klimek-przewodniczący,

2/ Dorota Daniłowska – ekspert,

3/ Elżbieta Modzelewska-ekspert,

4/Przedstawiciel Kuratorium Oświaty– członek Komisji

5/Dyrektor placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy 

 

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 193/22 Prezydenta Miasta Łomży dnia 08.06.2022 r.  

Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela religii: 

1/ Grażyna Klimek-przewodniczący,

2/ Elżbieta Modzelewska – ekspert,

3/ Iwona Borawska-ekspert,

4/Przedstawiciel Kuratorium Oświaty– członekKomisji

5/Dyrektor placówki,w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy 

 

Załączniknr 6

do Zarządzenia nr 193/22 Prezydenta Miasta Łomży dnia 08.06.2022 r.  

Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela biologii, przyrody, chemii: 

1/ Grażyna Klimek-przewodniczący,

2/ Bożena Ewa Szczepankiewicz – ekspert,

3/ Iwona Borawska-ekspert,

4/PrzedstawicielKuratoriumOświaty– członek Komisji

5/Dyrektor placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 8 cze 2022 13:16
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 83 razy