Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 194/22

z dnia: 9 czerwca
w sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej dla położonych na terenie Miasta Łomża rodzinnych ogrodów działkowych w 2022 roku.

Na podstawie uchwały nr 48/VI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji dotowanych zadań (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 4 marca 2019r., poz. 1312) zarządzam, co następuje:


 § 1. Powołuję Komisję do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Łomża, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:


1. Andrzej Stypułkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Łomża – Przewodniczący

2. Renata Nerkowska – WSB – członek

3. Kornelia Duda – WKS - członek

4. Rafał Wróblewski – WIR – członek

5. Izabela Pesta – Chojnowska – WGK – członek

6. Paulina Gałązka – WGN – członek

7. Krzysztof Fabiszewski – WKS – członek 

§ 2.

1. Komisja rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Komisja dokonuje oceny wniosków według kryteriów określonych w kartach oceny formalnej i merytorycznej wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 9 cze 2022 09:50
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 60 razy