Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 195/22

z dnia: 9 czerwca
w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 42/19 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Łomżyńskiej Rady Sportu i Regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz.1133, Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, 2142)oraz § 6 pkt 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomży nr 42/19 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie powołania Łomżyńskiej Rady Sportu i regulaminu jej działania zarządzam, co następuje: 


§ 1. W § 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomży nr 42/19 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie powołania Łomżyńskiej Rady Sportu i regulaminu jej działania z późn. zm., wprowadza się następującą zmianę:

W związku z rezygnacją odwołuję ze składu Łomżyńskiej Rady Sportu: Marcina Trojanowskiego – przedstawiciela Akademii Piłkarskiej Lider 

§ 2. Pozostała treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomży nr 42/19 z dnia 15.02.2019r w sprawie powołania Łomżyńskiej Rady Sportu i regulaminu jej działania wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża nr 282/20 z dnia 15 października 2020r., Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża nr 214/21 z dnia 1 lipca 2021r oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża nr 3/22 z dnia 10 stycznia 2022r., pozostaje bez zmian. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 9 cze 2022 09:53
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 72 razy