Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 206/22

z dnia: 20 czerwca
w sprawie: ustalenia cen za usługi komunalne związane z korzystaniem z portu rzecznego i pola namiotowego przy porcie rzecznym nad Narwią w Łomży, ul. Żydowska 10 zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży

Na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), uchwały Nr 295/LII/98 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Łomża uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz § 8 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 105/XV/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2011 r. zmieniającą uchwałę Nr 321/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży i nadania statutu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny za usługi komunalne związane z korzystaniem z portu rzecznego i pola namiotowego przy porcie rzecznym nad Narwią w Łomży, ul. Żydowska 10, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia – Cennik za korzystanie z portu rzecznego nad Narwią w Łomży i Cennik za korzystanie z pola namiotowego przy porcie rzecznym nad Narwią w Łomży.

§ 2. Wprowadza się następujące rabaty do wysokości 30% od cen ustalonych w załączniku do niniejszego zarządzenia:
1)  rabat ilościowy – przy wejściach grupowych;
2)  rabat sezonowy (czasowy) – uwzględniający porę roku, dzień tygodnia, godziny w trakcie dnia;
3)  rabat uwzględniający grupy społeczne – młodzież szkolną, osoby niepełnosprawne, domy dziecka, organizacje charytatywne;
4)  w przypadku ograniczonego popytu na świadczone usługi;
5)  w okresie wakacji, ferii zimowych;
6)  w święta państwowe, samorządowe.

§ 3. Traci moc Zarządzenie 151/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne związane z korzystaniem z portu rzecznego i pola namiotowego w Łomży nad Narwią zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 206 / 22

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 20 czerwca 2022 r.

 

Cennik za korzystanie z portu rzecznego nad Narwią w Łomży

Lp


Wyszczególnienie


Jednostka miary


Cena netto


VAT


Cena brutto


%


Kwota


1


Wypożyczenie łodzi turystyczno- sportowej


godzina


16,26


23


3,74


20,00


2


Wypożyczenie łodzi turystyczno - sportowej


doba


52,85


23


12,15


65,00


3


Wypożyczenie kajaka, kanadyjki


godzina


12,20


23


1,87


15,00


4


Wypożyczenie kajaka, kanadyjki


doba


40,65


23


8,41


50,00


5


Wypożyczenie roweru wodnego
2 osobowego


godzina


12,20


23


2,24


15,00


6


Wypożyczenie roweru wodnego
4 osobowego


godzina


16,26


23


2,62


20,00


7


Cumowanie łodzi turystycznej


doba


24,39


23


2,80


30,00


8


Cumowanie łodzi turystycznej


miesiąc


243,90


23


25,24


300,00


9


Cumowanie łodzi turystycznej przez sezon od 1 maja do 31 października


sezon


975,61


23


130,89


1200,00


10


Cumowanie łodzi wędkarskiej


miesiąc


121,95


23


14,96


150,00


11


Cumowanie kajaka lub kanadyjki


doba


12,20


23


1,31


15,00


12


Cumowanie skutera wodnego


doba


16,26


23


1,50


20,00


13


Zimowanie łodzi na placu na przyczepie lub bez przyczepy


miesiąc


162,60


23


18,70


200,00


14


Postój przyczepy na placu bez łodzi


miesiąc


146,34


23


16,83


180,00


15


Rozładunek – załadunek łodzi dźwigiem


szt


81,30


23


11,22


100,00


16


Opróżnianie zbiornika toalety chemicznej


szt


16,26


23


1,87


20,00


17


Korzystanie z myjki wysokociśnieniowej KARCHER


godzina


40,65


23


5,61


50,00


18


Opłata za transport kajaków, kanadyjek i łodzi (odległość liczona w obie strony), niezależnie od ilości przewożonych jednostek


km


3,25


23


0,56


4,00


19


Opłata rezydencka za rok (dająca prawo do całorocznego cumowania, slipowania dźwigiem (wiosna-jesień), zimowania na placu, dostęp do prądu, wody, toalet, internetu (Wi Fi).


szt


1544,72


23


224,39


1900,00


20


Opłata rezydencka za rok przy rozłożeniu na 4 raty (dająca prawo do całorocznego cumowania, slipowania dźwigiem (wiosna-jesień), zimowania na placu, dostęp do prądu, wody, toalet, internetu (Wi Fi). Rata kwartalna.


szt


386,18


23


65,45


475,00


21


Opłata podmiotów gospodarczych, świadczących usługi, za cumowanie przy dalbach wraz z korzystaniem z mediów – ustalana w drodze negocjacji z upoważnionym przedstawicielem MOSiR w Łomży. Wysokość opłaty uzależniona będzie od czasu postoju w porcie, wielkości jednostki pływającej oraz świadczonych usług przez obsługę portu


szt


 


23


 


na podstawie umowy


22


Działania klubów, stowarzyszeń, fundacji na rzecz kultywowania dyscypliny wioślarskiej,
kajakarskiej – ustalana w drodze negocjacji z upoważnionym przedstawicielem MOSiR
w Łomży.


szt


 


23


 


na podstawie umowy

*Cumowanie łodzi i skuterów w porcie do 60 minut nieodpłatnie, powyżej tego czasu oplata jak za dobę.
**Cena za wypożyczenie sprzętu pływającego naliczana jest według modelu: opłata za pierwsze 60 minut, a następnie dopłata według cennika za każde kolejne rozpoczęte 60 minut, czas na rozliczenie i zdanie sprzętu – maksymalnie 15 minut (czas nie jest wliczany do opłaty za wypożyczenie).

Cennik za korzystanie z pola namiotowego przy porcie rzecznym nad Narwią w Łomży

Lp


Wyszczególnienie


Jednostka miary


Cena netto


VAT


Cena brutto


%


Kwota


1


Ustawienie namiotu (Nr PKWiU 55.30.11.0)


doba


18,52


8


1,11


20,00


2


Opłata za osobodobę (Nr PKWiU 55.30.11.0)


osobodoba


13,89


8


0,74


15,00


3


Ustawienie samochodu kempingowego (campera) lub przyczepy kempingowej (Nr PKWiU 55.30.11.0)


doba


46,30


8


1,48


50,00


4


Ustawienie motocykla


doba


16,26


23


1,87


20,00


5


Ustawienie samochodu osobowego


doba


24,39


23


1,87


30,00


6


Ustawienie przyczepy transportowej


doba


40,65


23


1,31


50,00

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z uchwałą nr 362/XLIII/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łomża Programu "Karta Dużej Rodziny" i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży Nr 261/13 z dnia 27.11.2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z karty "Dużej Rodziny" Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży włączył się w akcję "Łomżyńska Karta Dużej Rodziny".

Oferta zniżek dla rodzin wielodzietnych obowiązywać będzie od 1 stycznia 2014 roku. Posiadacze Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny bez żadnych limitów ilościowych uzyskają 50% zniżki na korzystanie z usług:

Tereny sportowo - rekreacyjne nad Narwią - Port Łomża
- zniżka 50 % na wypożyczenie: kajaka, kanadyjki, roweru, roweru wodnego, łodzi turystyczno - sportowej

Karnetem z tabeli KARNET PORT ŁOMŻA można opłacać wyłącznie pozycje 1 - 12 cennika Portu Rzecznego Nad Narwią. Doładowanie karnetu zmienia rabat wszystkich środków zgromadzonych na karnecie do wartości odpowiadającej doładowanej kwocie.

 

KARNET PORT ŁOMŻA
 

RODZAJ KARNETU


CENA


TERMIN WAŻNOŚCI


ZYSK

Z RABATU


1


Karta karnetu– na własność klienta bez doładowania     -   20 zł


-


bezterminowo


-


KARNETY INDYWIDUALNE


2


Doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 10%


100 zł


60 dni

lub do wyczerpania wartości


 

10 zł


3


Doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 15%


200 zł


90 dni

lub do wyczerpania wartości


30 zł


4


Doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 20%


300 zł


180 dni

lub do wyczerpania wartości


60 zł


5


Doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 25%


500 zł


270 dni

lub do wyczerpania wartości


125 zł


6


Doładowanie karnetu z rabatem od cen cennikowych 30%


900 zł


365 dni

lub do wyczerpania wartości


270 zł


7


Przedłużenie ważności karnetu indywidualnego


15 zł


dodatkowe 30 dni


-

 

UWAGI:

W/w ceny są cenami brutto i zawarty jest w nich podatek VAT 23% /PKWiU – 92.61.10-00.00/.

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 20 cze 2022 13:23
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 591 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej