Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 210/22

z dnia: 23 czerwca
w sprawie: powołania Komisji Odbioru do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem elementów systemu roweru publicznego w mieście Łomża pn. ŁoKeR

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Odbioru, ze strony Zamawiającego, do dokonania sprawdzenia zgodności dostarczonych i wykonanych elementów systemu roweru publicznego w mieście Łomża pn. ŁOKER w zakresie zadania 1 i zadania 2 z postanowieniami umowy 60/2022 z dnia 12.04.2022 r., Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ofertą Wykonawcy oraz uczestnictwie w uruchomieniu testowym systemu, a także odbioru przedmiotów umowy 60/2022 z dnia 12.04.2021 r. wykonanych w ramach zadania 1 i zadania 2 w składzie:
1) Przemysław Chełstowski;
2) Kamil Kossakowski;
3) Krzysztof Odachowski;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 24 cze 2022 09:36
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 446 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej