Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 520/LVII/22

z dnia: 22 czerwca 2022 r.
w sprawie: w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 108/XV/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

uchylona, rozstrzygnięcie nadzorcze
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 24 cze 2022 15:15
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 337 razy