Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 235/22

z dnia: 8 lipca
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 218/22 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży w § 1w pkt 6 imię i nazwisko „Jadwiga Pusz” zastępuje się imieniem i nazwiskiem „Bogdan Zalewski”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2022 18:19
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 400 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej