Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 236/22

z dnia: 8 lipca
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łomży

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 217/22 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łomży w § 1w pkt 6 imię i nazwisko „Jadwiga Pusz” zastępuje się imieniem i nazwiskiem „Bogdan Zalewski”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2022 18:41
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 317 razy