Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 525/LVIII/22

z dnia: 13 lipca 2022 r.
w sprawie: w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Łomża na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art.39 a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Mieście Łomża na rok szkolny
2022/2023 w wysokości:

1) Olej napędowy – 7,89 zł/l,

2) Benzyna – 8,04 zł/l,

3) LPG – 3,33 zł/dm3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 14 lip 2022 13:09
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 217 razy