Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 526/LVIII/22

z dnia: 13 lipca 2022 r.
w sprawie: w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów z Powiatem Łomżyńskim

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o utworzeniu jednego wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego.

§ 2. Warunki, w tym finansowanie, funkcjonowania wspólnego stanowiska, o którym mowa w § 1, określać będzie porozumienie zawarte przez Prezydenta Miasta Łomża oraz Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3. Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Łomża na zawarcie porozumienia, o którym mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 14 lip 2022 13:11
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 246 razy