Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 259/22

z dnia: 4 sierpnia
w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w sferze sportu.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057, Dz. U. z 2021r. poz. 1038, 1243, 1535) oraz uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 17 listopada 2021 r., poz. 4411) oraz Uchwały nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022 ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 14 lutego 2022r., poz. 670), zarządzam, co następuje:


 § 1. W ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2022 (dz. 926, rozdz. 92695,


§ 2820) przyznajędotację celową Fundacji Wsparcia Rozwoju Sportu, Turystyki i Rekreacji w wysokości 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na realizację zadania: „Piłkarski Obóz Sportowy w Ustce 2022”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 4 sie 2022 14:08
  • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Z. Garlicki
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 83 razy