Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 323/22

z dnia: 21 października
w sprawie: powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, ul. Długa 13

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 15 ust. 1, 2, 5, art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 194) oraz art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Teresę Fromelc-Pawelczyk na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży na okres siedmiu lat od dnia 31 października 2022 roku do 30 października 2029 roku.

§ 2. Powołanie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 3. Wynagrodzenie oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 4. Powołanie zostało poprzedzone zawarciem umowy w sprawie warunków organizacyjno-fnansowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2022 roku.

Prezydenta Miasta
dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 21 paź 2022 13:55
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 149 razy