Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 339/22

z dnia: 9 listopada
w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3, w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 1005, 1079, 1561) w zw. z § 30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży nadanego Zarządzeniem nr 163/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 maja 2022 r., zarządzam co następuje:

 § 1. W zarządzeniu Nr 282/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 01.10.2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn. „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”, wprowadza się następujące zmiany: 

1)      § 1 przyjmuje brzmienie:

Powołuję Zespół ds. przygotowania i realizacji projektu pn. „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie: 


 1. Lech Dobrowolski – Koordynator projektu – (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych);
 2. Janusz Franciszek Nowakowski – Obsługa w zakresie transportu miejskiego (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o.);
 3. Andrzej Kobyliński – Obsługa w zakresie transportu miejskiego (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o.);
 4. Przemysław Chełstowski – Obsługa w zakresie transportu miejskiego oraz zamówień publicznych, w części dot. taboru (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska);
 5. Paulina Kaczyńska – Obsługa merytoryczna projektu (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych);
 6. Wioleta Chojnowska – Obsługa merytoryczna projektu (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych);
 7. Joanna Fiedorowicz – Obsługa księgowa Projektu (Wydział Skarbu i Budżetu);
 8. Katarzyna Mścichowska – Nadzór w zakresie zamówień publicznych (Biuro Zamówień Publicznych);
 9. Krzysztof Stalewski – Obsługa w zakresie zamówień publicznych, w części dot. infrastruktury w MPK (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych);
 10. Rafał Wróblewski – Nadzór inwestorski (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych);
 11. Marcin Bączek – Nadzór inwestorski (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych);
 12. Marek Sobieszuk – Nadzór inwestorski (Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych). 

2)      W załączniku do Zarządzenia Nr 282/21 w punkcie I. Zadania szczegółowe Zespołu wprowadza się następujące zmiany:

Pkt 2 przyjmuje brzmienie: 2. Obsługa w zakresie transportu miejskiego – J. Nowakowski, A. Kobyliński, P. Chełstowski;

Pkt 3 przyjmuje brzmienie: 3. Obsługa merytoryczna Projektu – P. Kaczyńska, W. Chojnowska;

Pkt 6 przyjmuje brzmienie: 6. Obsługa w zakresie zamówień publicznych – K. Stalewski,  P. Chełstowski.

3)      W załączniku do Zarządzenia Nr 282/21 w punkcie III. Osoby wiodące wyznaczone do kontaktów w ramach niniejszego projektu wprowadza się następujące zmiany:

Pkt 1 przyjmuje brzmienie: 1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Przemysław Chełstowski;

Pkt 3 przyjmuje brzmienie: 3. Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – Wioleta Chojnowska.

§ 2. W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 282/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 01.10.2021 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: środa, 9 lis 2022 08:14
 • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Z. Garlicki
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 334 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej