Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 368/22

z dnia: 1 grudnia
w sprawie: przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 17 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łomży.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 34 pkt. 2 z ustawy z dnia 17 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U. z 2022r. poz. 2127) zarządzam co następuje :

§1. Przekazuję do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zadanie gminy wynikające z ustawy z dnia 17 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej( Dz. U. z 2022r. poz. 2127), polegające naprowadzeniu w imieniu Prezydenta Miasta Łomża postępowań administracyjnych oraz wydawania rozstrzygnięć i  decyzji w sprawie  przyznawania i wypłacania dodatku elektrycznego . 

§ 2. Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Stypułkowski

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 1 gru 2022 08:15
  • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Stypułkowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 81 razy