Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 369/22

z dnia: 1 grudnia
w sprawie: przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, 1812), uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r., poz. 4411)oraz uchwały nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 670), zarządzam, co następuje:

§ 1. W ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2022 (dz. 853, rozdz. 85395,

§ 2820) przyznaję dotację celową Stowarzyszeniu Aktywny Senior w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na realizację zadania: „Propagowanie wolontariatu wśród Seniorów”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Stypułkowski

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 1 gru 2022 08:19
  • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Stypułkowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 293 razy