Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 26/02

z dnia: 26 listopada
w sprawie: powołania Zastępców Prezydenta Miasta Łomży i określenia ich liczby.

Na podstawie art.26a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ zarządzam, co następuje:

& 1

Określam, iż powierzone mi zadania Prezydenta Miasta wykonywał będę przy pomocy dwóch Zastępców.

& 2

Na pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Łomża powołuję Pana Marcina Brunona Sroczyńskiego. Mój drugi Zastępca prezydenta Miasta Łomża powołany zostanie w późniejszym terminie.

& 3

Zarządzenie obowiązuje od daty jego wydania.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 10 paź 2003 14:26
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2422 razy