Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 20 stycznia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym poł. przy ul. Woziwodzkiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym poł. przy ul. Woziwodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 20.02.2022 r. w sprawie ilości osób zatrudnionych w UM w Łomży na koniec 2014, 2018 i 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 20.02.2022 r. w sprawie ilości osób zatrudnionych w UM w Łomży na koniec 2014, 2018 i 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 20.01.2022 r. w sprawie wyjazdów pługów i piaskarek na ulice Łomży w dniu 20 stycznia 2022 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 20.01.2022 r. w sprawie wyjazdów pługów i piaskarek na ulice Łomży w dniu 20 stycznia 2022 roku. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 20.01.2022 r. w sprawie ilości odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, dostarczanych do ZGO przez poszczególne gminy i miasta w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 20.01.2022 r. w sprawie ilości odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, dostarczanych do ZGO przez poszczególne gminy i miasta w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 39/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 39/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/21 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 stycznia 2022

Wiadomości

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.4.2022 z dnia 18.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.4.2022 z dnia 18.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.3.2022 z dnia 17.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.3.2022 z dnia 17.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.2.2022 z dnia 17.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.2.2022 z dnia 17.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Stawki dotacji na 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Stawki dotacji na 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.1.2022 z dnia 17.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.1.2022 z dnia 17.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Termomodernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży - Ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Termomodernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży - Ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLIX/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XLIX/22 - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 19 stycznia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 stycznia 2022

Wiadomości

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie pozwolenia zintegrowango

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie pozwolenia zintegrowango - [Wszystkie zmiany]

Rejestr umów 2022

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 stycznia 2022

Wiadomości

Program wyrównywania różnic między regionami III 2022

Dodanie nowej wiadomości: Program wyrównywania różnic między regionami III 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 stycznia 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 14.01.2022 r. w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w m. Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.01.2022 r. w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w m. Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.01.2022 r. w sprawie bilansowania się systemu gospodarowania odpadami w m. Łomża w latach 2015 - 2021.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.01.2022 r. w sprawie bilansowania się systemu gospodarowania odpadami w m. Łomża w latach 2015 - 2021. - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Hali Kultury.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent MIasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.01.2022 w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesione przez MDK-DŚT w 2021 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.01.2022 w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesione przez MDK-DŚT w 2021 roku. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.01.2022 w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesione przez miasto Łomża w latach 2019 - 2021.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.01.2022 w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesione przez miasto Łomża w latach 2019 - 2021. - [Wszystkie zmiany]

Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Łomży na rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Łomży na rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 stycznia 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 13.01.2022 r. w sprawie funkcjonowania w Łomży oświetlenia ulicznego.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13.01.2022 r. w sprawie funkcjonowania w Łomży oświetlenia ulicznego. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 18 stycznia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 18 stycznia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 stycznia 2022

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 18.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 18.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 stycznia 2022

Wiadomości

zaproszenia na obrady XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w styczniu 2022

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w styczniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 stycznia 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 357/21 z dnia

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 stycznia 2022

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 13.01.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 stycznia 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 5.01.2022 r. w sprawie świadczenia usług dla zewnętrznych podmiotów i uzyskiwanych z tego tytułu dochodów dla miasta Łomża przez Bursy Szkolne nr 1, 2, 3.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 5.01.2022 r. w sprawie świadczenia usług dla zewnętrznych podmiotów i uzyskiwanych z tego tytułu dochodów dla miasta Łomża przez Bursy Szkolne nr 1, 2, 3. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 5.01.2022 r. w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne ponoszonych przez spółki prawa handlowego oraz jednostki budżetowe podległe miastu Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 5.01.2022 r. w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne ponoszone przez spółki prawa handlowego oraz jednostki budżetowe podległe miastu Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 stycznia 2022

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 12 stycznia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 12 stycznia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 stycznia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 stycznia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 41/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 41/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 39/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 39/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 38/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/21 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie balkonu z dostosowaniem do potrzeb osoby niepełnosprawnej - ul. Śniadeckiego 6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie balkonu z dostosowaniem do potrzeb osoby niepełnosprawnej - ul. Śniadeckiego 6 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Dodatki energetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Dodatki energetyczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 stycznia 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie I, II, II i IV kwartał

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie I, II, II i IV kwartał - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie umowy zakupu przez MPEC Sp. z o.o. ciepłowni w Czerwonym Borze.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie umowy zakupu przez MPEC Sp. z o.o. ciepłowni w Czerwonym Borze. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie nieruchomości przy ul. Wesołej.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie nieruchomości przy ul. Wesołej. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Spokojna

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 grudnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ROWERU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE ŁOMŻA W LATACH 2022 - 2025

Dodanie nowej wiadomości: DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ROWERU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE ŁOMŻA W LATACH 2022 - 2025 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 grudnia 2021

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r. - kąpielisko miejskie.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r. - kąpielisko miejskie. - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLVIII/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XLVIII/21 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 grudnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.150.2021 z dnia 23.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.150.2021 z dnia 23.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 29 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 grudnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne - ul. Woziwodzka i Meblowa

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne - ul. Woziwodzka i Meblowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 grudnia 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego - Al. Legionów

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 grudnia 2021

Wiadomości

zaproszenia na obrady XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 28 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 28 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 grudnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie - dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii w budynku przy ul. Księcia Janusza I 20

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii w budynku przy ul. Księcia Janusza I 20 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 grudnia 2021

Wiadomości

„Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”” - ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: „Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”” - ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 grudnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 grudnia 2021

Wiadomości

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 36/21 z dnia 6 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/21 z dnia 6 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 8/21 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 35/21 z dnia 9 listopada 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 35/21 z dnia 9 listopada 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28/21 z dnia 9 listopada 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28/21 z dnia 9 listopada 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 15.12.2021 r. w sprawie możliwości lub braku możliwości sprzedaży paliwa przez MPK w Łomży Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 15.12.2021 r. w sprawie możliwości lub braku możliwości sprzedaży paliwa przez MPK w Łomży Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 17 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 17 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 grudnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – IV etap

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – IV etap - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.01.2022r.do 31.12.2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.01.2022r.do 31.12.2022r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.12.2021 r. w sprawie naprawy ubytków i pęknięć asfaltu w nawierzchni u. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Strażacką.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.12.2021 r. w sprawie naprawy ubytków i pęknięć asfaltu w nawierzchni u. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Strażacką. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 grudnia 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Łomżyczka - ul. Wesoła

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Łomżyczka - ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie balkonu - ul. Śniadeckiego 6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie balkonu - ul. Śniadeckiego 6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 grudnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.149.2021 z dnia 09.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.149.2021 z dnia 09.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.148.2021 z dnia 09.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.148.2021 z dnia 09.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

ZAKUPY ŚWIĄTECZNE - JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI PREZENT?

Dodanie nowej wiadomości: ZAKUPY ŚWIĄTECZNE - JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI PREZENT? - [Wszystkie zmiany]

Kontrola spełniania obowiązku nauki

Dodanie nowej wiadomości: Kontrola spełniania obowiązku nauki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 grudnia 2021

Wiadomości

Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

p. Henryka Pezowicz Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami - oświadczenie majątkowe

Dodanie nowej wiadomości: p. Henryka Pezowicz Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami - oświadczenie majątkowe - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.147.2021 z dnia 08.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.147.2021 z dnia 08.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Raport z konsultacji społecznych (autobusy zeroemisyjne)

Dodanie nowej wiadomości: Raport z konsultacji społecznych (autobusy zeroemisyjne) - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.146.2021 z dnia 07.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.146.2021 z dnia 07.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 grudnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2022"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2022" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostosowanie budynku przedszkola Wesołe Słoneczko do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostosowanie budynku przedszkola Wesołe Słoneczko do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 16 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 16 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLVII/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XLVII/21 - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 8 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 grudnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 grudnia 2021

Wiadomości

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 31323 o pow. 2,4776 ha, położonej w Łomży przy ul. Ciepłej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 31323 o pow. 2,4776 ha, położonej w Łomży przy ul. Ciepłej - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.145.2021 z dnia 23.11.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.145.2021 z dnia 23.11.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15kV - ul. Akademicka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15kV - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji , Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji , Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian