Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 marca 2024

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-garażowego - ul. Kraska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-garażowego - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 lutego 2024

Wiadomości

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 29 lutego 2024 r. o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 29 lutego 2024 r. o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia jest za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia jest za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia jst za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia jst za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienie jst za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienie jst za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LXXXII/24

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LXXXII/24 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach w dniach 29.02 - 14.03.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży o składzie, siedzibie i dyżurach - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.8.2024 z dnia 27.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.8.2024 z dnia 27.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie uzyskania informacji na temat prac remontowych Ewangelickiej Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. M.Kopernika w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie uzyskania informacji na temat prac remontowych Ewangelickiej Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. M.Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

UM - informacja dodatkowa za 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: UM - informacja dodatkowa za 2022r. - [Wszystkie zmiany]

UM - zestawienie zmian w funduszu za 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: UM - zestawienie zmian w funduszu za 2022r. - [Wszystkie zmiany]

UM - zestawienie zysków i strat za 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: UM - rachunek zysków i strat za 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostkowy UM za 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostkowy UM za 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Budżet Miasta Łomża na rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Miasta Łomża na rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

WPF na lata 2022 - 2037

Dodanie nowej wiadomości: WPF na lata 2022 - 2037 - [Wszystkie zmiany]

Projekt budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu Miasta Łomża na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Projekt WPF na lata 2022 - 2037

Dodanie nowej wiadomości: Projekt WPF na lata 2022 - 2037 - [Wszystkie zmiany]

Transmisja LXXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lutego 2024 r. godz. 10.00

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja LXXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 lutego 2024 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

„Dostawa samochodu wraz z (mobilnym) systemem monitoringu jakości powietrza („Smogobusa”)” - II postępowanie

Dodanie nowej wiadomości: „Dostawa samochodu wraz z (mobilnym) systemem monitoringu jakości powietrza („Smogobusa”)” - II postępowanie - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 178/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w spr. wskazania przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 178/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w spr. wskazania przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 05.03.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 05.03.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Dodanie nowej wiadomości: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem - lokale na parterze budynku przy ul. Nowej 2

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem - lokale na parterze budynku przy ul. Nowej 2 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Łomży przy ul. Akademickiej, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Łomży przy ul. Akademickiej, przeznaczonych do oddania w użyczenie - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 180/24 z dnia 26 Lutego 2024 r. w spr. zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 180/24 w spr. zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 179/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w spr. powołania terytorialnych komisji wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 179/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

Zapytanie w sprawie stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości w MPEC Sp. z o.o. w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie w sprawie stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości w MPEC Sp. z o.o. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.7.2024 z dnia 20.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.7.2024 z dnia 20.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 21.03.2024r

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 21.03.2024r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 lutego 2024

Wiadomości

Obwieszczenie WGK.6220.22.2023.BW dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGK.6220.22.2023.BW dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie zgłoszeń oraz rejestracja list kandydatów na Radnych i kandydatów na Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta przez Komisję Terytorialną - [Wszystkie zmiany]

Kodeks Wyborczy (wyciąg) - Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego - 7 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kodeks Wyborczy (wyciąg) - Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego - 7 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

środa, 21 lutego 2024

Wiadomości

Ogłoszenie - nabór partnera

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - nabór partnera - [Wszystkie zmiany]

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034

Dodanie nowej wiadomości: Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 - [Wszystkie zmiany]

Budżet Miasta Łomża na 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Miasta Łomża na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

WPF na lata 2024 - 2039

Dodanie nowej wiadomości: WPF na lata 2024 - 2039 - [Wszystkie zmiany]

Projekt WPF na lata 2024 - 2039

Dodanie nowej wiadomości: Projekt WPF na lata 2024 - 2039 - [Wszystkie zmiany]

Projekt budżetu Miasta Łomża na 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu Miasta Łomża na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na 31.12.2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na 31.12.2023r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze uzupełniającym kandydatów do Łomżyńskiej Rady Seniorów kadencji 2024-2029

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze uzupełniającym kandydatów do Łomżyńskiej Rady Seniorów kadencji 2024-2029 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie WGK.6220.4.2024.BW Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGK.6220.4.2024.BW Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej - [Wszystkie zmiany]

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Dodanie nowej wiadomości: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 lutego 2024

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.6.2024 z dnia 19.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.6.2024 z dnia 19.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na obrady LXXXII sesji Rady

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady LXXXII sesji Rady - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Funduszy Nieinwestycyjnych w Wydziale Edukacji w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika referatu Funduszy Nieinwestycyjnych w Wydziale Edukacji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję lutową 2024

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesje lutową - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - tereny rolne - Miastkowo

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - tereny rolne - Miastkowo - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 24 luty 2024r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 24 luty 2024r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 lutego 2024

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kan sanit - ul. Kraska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kan sanit - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lutego 2024

Wiadomości

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 16 lutego 2024 r. (zgłaszanie kandydatów do komisji terytorialnych).

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 16 lutego 2024 r. (zgłaszanie kandydatów do komisji terytorialnych). - [Wszystkie zmiany]

Orzekanie o niepełnosprawnosci - osoby poniżej 16 roku życia

Dodanie nowej wiadomości: Orzekanie o niepełnosprawnosci - osoby poniżej 16 roku życia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 lutego 2024

Wiadomości

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Dodanie nowej wiadomości: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lutego 2024

Wiadomości

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski ogłasza nabór kandydatek na członkinie Łomżyńskiej Rady Kobiet

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski ogłasza nabór kandydatek na członkinie Łomżyńskiej Rady Kobiet - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 13 lutego 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 13 lutego 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Prezydenta Miasta p. Piotr Serdyński - oświadczenie majątkowe z dnia 14.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Piotr Serdyński - oświadczenie majątkowe z dnia 14.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Przywileje członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Przywileje członków Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 lutego 2024

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Al. Legionów

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-garażowego - ul. Kraska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-garażowego - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Obwodowych Komisji Wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lutego 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12 lutego 2024 r. w spr. okręgów wyborczych, ich granic, nr i liczbie radnych wybieranych do RMŁ w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.ch

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12 lutego 2024 r. w spr. okręgów wyborczych, ich granic, nr i liczbie radnych wybieranych do RMŁ w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.ch - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w celu przyjmowania od Komitetów Wyborczych list kandydatów do OKW oraz zgłoszeń indywidualnych do Komisarza Wyborczego w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w celu przyjmowania od Komitetów Wyborczych list kandydatów do OKW. oraz zgłoszeń indywidualnych do Komisarza Wyborczego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2024 rok /prowadzenie placówek wsparcia/.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2024 rok /prowadzenie placówek wsparcia. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2024 rok /dożywianie osób ubogich/.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2024 rok. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2024 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2024 roku. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2024 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2024 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lutego 2024

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.5.2024 z dnia 08.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.5.2024 z dnia 08.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łomża na lata 2024-2034”.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łomża na lata 2024-2034”. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca działań podjętych w sprawie wodociągowej wieży ciśnień

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca działań podjętych w sprawie wodociągowej wieży ciśnień - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez miasto Łomża w 2024 roku

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing wydarzenia sportowe i kulturalne przez miasto Łomża w 2024 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lutego 2024

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Poznańska, Akademicka, Ciesielskiego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Poznańska, Akademicka, Ciesielskiego - [Wszystkie zmiany]

Miejsca na terenie Miasta Łomża przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Miejsca na terenie Miasta Łomża przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 lutego 2024

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.4.2024 z dnia 05.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.4.2024 z dnia 05.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.3.2024 z dnia 05.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.3.2024 z dnia 05.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 lutego 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. przebudowy linii kolejowej (AB-I.7840.6.30.2023.OW)

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. przebudowy linii kolejowej (AB-I.7840.6.30.2023.OW) - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Komisjarza Wyborczego w Łomży z dnia 02 lutego 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Komisjarza Wyborczego w Łomży z dnia 02 lutego 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca kosztów akcji promującej udział Miasta Łomża w ostatniej edycji plebiscytu "Świeć się z energią"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca kosztów akcji promującej udział Miasta Łomżą wlostatniej edycji plebiscytu "Świeć się z energią" - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie WGK.6220.3.2024.BW

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGK.6220.3.2024.BW - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie WGK.6220.21.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGK.6220.21.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 lutego 2024

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23899 i udział w działce 23900 - ul. Architektów

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23899 i udział w działce 23900 - ul. Architektów - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23898 i udział w działce 23900 - ul. Architektów

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23898 i udział w działce 23900 - ul. Architektów - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23897 i udział w działce 23900 - ul. Architektów

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23897 i udział w działce 23900 - ul. Architektów - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23896 i udział w działce 23900 - ul. Architektów

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23896 i udział w działce 23900 - ul. Architektów - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - ogródki dz. 22790/30 - ul. Dmowskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - ogródki dz. 22790/30 - ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - dz. 20076/3 - ul. Nowogrodzka 160

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - dz. 20076/3 - ul. Nowogrodzka 160 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 lutego 2024

Wiadomości

Interpelacja dotycząca wizyty w KGHM Polska Miedź S.A. w Warszawie w dniu 24 marca 2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wizyty w KGHM Polska Miedź S.A. w Warszawie w dniu 24 marca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Podl. Woj. Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administr. w spr. wpisania do rejestru zabytków nieruchomych woj. podl.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 stycznia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 lutego 2024

Wiadomości

Obwieszczenie WGK.6220.20.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGK.6220.20.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 stycznia 2024

Wiadomości

Obwieszczenie WGK.6220.22.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGK.6220.22.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika referatu Funduszy Nieinwestycyjnych w Wydziale Edukacji UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika referatu Funduszy Nieinwestycyjnych w Wydziale Edukacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacje podsumowujące przebieg wydarzeń w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034

Dodanie nowej wiadomości: Informacje podsumowujące przebieg wydarzeń w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 30 stycznia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Zasady zgłaszania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Zasady zgłaszania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 stycznia 2024

Wiadomości

„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża w ramach projektu „ Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję””

Dodanie nowej wiadomości: „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża w ramach projektu „ Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”” - [Wszystkie zmiany]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w spr. zarządzenia wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików woj. i dzielnic m.st. W-wy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dodanie nowej wiadomości: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w spr. zarządzenia wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików woj. i dzielnic m.st. W-wy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 stycznia 2024

Wiadomości

Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe z dnia 16.01.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe z dnia 16.01.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Al. Legionów

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

PLAN OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: PLAN OGRANICZENIA NISKEIJ EMSISJI W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 stycznia 2024

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki i rekreacji w 2024 roku

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki i rekreacji w 2024 roku - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki i rekreacji w 2024 roku (Punkt Informacji Turystycznej)

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki i rekreacji w 2024 roku - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków Łomżyńskiej Rady Seniorów kadencji 2024-2029

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków Łomżyńskiej Rady Seniorów kadencji 2024-2029 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie naprawy ubytków w nawierzchni ul. Reymonta na wysokości budynków nr 11 i 11A

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie naprawy ubytków w nawierzchni ul. Reymonta na wysokości budynków nr 11 i 11A - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2024 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2024 roku. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 stycznia 2024

Wiadomości

Interpelacja dotycząca służbowych wyjazdów zagranicznych w 2023 r. finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Miasta Łomża lub jednostek podległych

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca służbowych wyjazdów zagranicznych w 2023 r. finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Miasta Łomża lub jednostek podległych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez miasto Łomża w 2023 roku oraz w miesiącu styczniu 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez miasto Łomża w 2023 roku oraz w miesiącu styczniu 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 stycznia 2024

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 27 stycznia 2024r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 27 stycznia 2024r. - [Wszystkie zmiany]

Stawki dotacji na 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Stawki dotacji na 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 stycznia 2024

Wiadomości

Obwieszczenie WGK.6220.1.2024.BW

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGK.6220.1.2024.BW - [Wszystkie zmiany]

„Dostawa samochodu wraz z (mobilnym) systemem monitoringu jakości powietrza („Smogobusa”)”

Dodanie nowej wiadomości: „Dostawa samochodu wraz z (mobilnym) systemem monitoringu jakości powietrza („Smogobusa”)” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 stycznia 2024

Wiadomości

Interpelacja dotycząca zaciągniętego w 2023 roku kredytu

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca zaciągniętego w 2023 roku kredytu - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Rady na 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Rady na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian