Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 17 września 2021

Wiadomości

Zgłoszenie gazociągu średniego ciśnienia Nr BUD.6740.2.113.2021 z dnia 16.09.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie gazociągu średniego ciśnienia Nr BUD.6740.2.113.2021 z dnia 16.09.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.114.2021 z dnia 16.09.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.114.2021 z dnia 16.09.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszym (I) przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ulicy Ciepłej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym (I) przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ulicy Ciepłej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 23.09.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 23.09.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 września 2021

Wiadomości

Zgłoszenie przyłącza wod.-kan. i instalacji gazowej nr BUD.6740.2.111.2021 z dnia 15.09.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie przyłącza wod.-kan. i instalacji gazowej nr BUD.6740.2.111.2021 z dnia 15.09.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej Nr BUD.6740.2.110.2021 z dnia 14.09.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.110.2021 z dnia 14.09.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 23 września 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 23 września 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 września 2021

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.109.2021 z dnia 13.09.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.109.2021 z dnia 13.09.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.108.2021 z dnia 13.09.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.108.2021 z dnia 13.09.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.107.2021 z dnia 10.09.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.107.2021 z dnia 10.09.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.106.2021 z dnia 10.09.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.106.2021 z dnia 10.09.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.105.2021 z dnia 10.09.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.105.2021 z dnia 10.09.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 września 2021

Wiadomości

Zawiadomienie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - ul. Wesoła

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - ul. Jasna

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - ul. Jasna - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 r.ż na lata 2021 - 2022.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 r.ż na lata 2021 - 2022. - [Wszystkie zmiany]

Żłobki i kluby dziecięce

Dodanie nowej wiadomości: Żłobki i kluby dziecięce - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.09.2021 r. w sprawie udzielenia informacji, czy miasto Łomża aplikowała w tym roku o środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dodanie nowej wiadomości: Interoelacja z dnia 13.09.2021 r. w sprawie udzielenia informacji, czy miasto Łomża aplikowała w tym roku o środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.09.2021 r. w sprawie wyniku finansowego Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. za 2020 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13.09.2021 r. w sprawie wyniku finansowego Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. za 2020 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 września 2021

Wiadomości

Interpelacja z dnia 13.09.2021 r. w sprawie udzielenia informacji czy Miasto Łomża aplikowało w tym roku o środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13.09.2021 r. w sprawie udzielenia informacji czy Miasto Łomża aplikowało w tym roku o środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.09.2021 w sprawie wyniku finansowego Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. za 2020 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13.09.2021 w sprawie wyniku finansowego Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. za 2020 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 września 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 17.09.2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie publiczne w dniu 17.09.2021r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10.09.2021 r. w sprawie wygospodarowania lokali mieszkalnych dla współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10.09.2021 r. w sprawie wygospodarowania lokali mieszkalnych dla współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10.09.2021 r. w sprawie wygospodarowania lokali mieszkalnych dla współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10.09.2021 r. w sprawie wygospodarowania lokali mieszkalnych dla współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10.09.2021 r. w sprawie MPWiK, zaniedbań na terenie spółki oraz kosztu budowanej drogi.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10.09.2021 r. w sprawie MPWiK, zaniedbań na terenie spółki oraz kosztu budowanej drogi. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10.09.2021 r. w sprawie MPK i "oddania 1,5- letnich autobusów..."

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10.09.2021 r. w sprawie MPK i "oddania 1,5- letnich autobusów..." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 września 2021

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.104.2021 z dnia 08.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.104.2021 z dnia 08.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje we wrześniu 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.103.2021 z dnia 07.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.102.2021 z dnia 07.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.102.2021 z dnia 06.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.102.2021 z dnia 06.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.101.2021 z dnia 06.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.101.2021 z dnia 06.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 września 2021

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.100.2021 z dnia 06.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.100.2021 z dnia 06.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.99.2021 z dnia 06.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.99.2021 z dnia 06.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 września 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie terminu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie terminu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.98.2021 z dnia 03.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.98.2021 z dnia 03.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.97.2021 z dnia 03.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.97.2021 z dnia 03.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 września 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 września 2021

Wiadomości

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Fundacji "L"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Fundacji "L" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 września 2021

Wiadomości

Protokół nr 35/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 35/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 34/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 34/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 19/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 33/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 33/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 21/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/21 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.96.2021 z dnia 30.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.96.2021 z dnia 30.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.95.2021 z dnia 30.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.95.2021 z dnia 30.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 września 2021

Wiadomości

Protokół nr 5/21 z dnia 1 lipca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/21 z dnia 1 lipca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/21 z dnia 20 maja 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/21 z dnia 20 maja 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/21 z dnia 5 lipca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/21 z dnia 5 lipca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 23/21 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 23/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 22/21 z dnia 24 i 26 maja 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/21 z dnia 24 i 26 maja 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 32/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/21 z dnia 5 lipca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/21 z dnia 5 lipca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/21 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/21 z dnia 24 maja 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/21 z dnia 24 maja 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 sierpnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 sierpnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - stacja paliw płynnych przy ul. Zjazd

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - stacja paliw płynnych przy ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 28 sierpnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 sierpnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.94.2021 z dnia 24.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.94.2021 z dnia 24.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.93.2021 z dnia 24.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.93.2021 z dnia 24.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 sierpnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.92.2021 z dnia 24.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.92.2021 z dnia 24.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.91.2021 z dnia 24.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.91.2021 z dnia 24.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 sierpnia 2021

Wiadomości

Protokół Nr XLIII/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XLIII/21 - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XLIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 25 sierpnia 2021 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XLIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 25 sierpnia 2021 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 sierpnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o uruchomieniu naboru ofert w trybie pozakonkursowym w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o uruchomieniu naboru ofert w trybie pozakonkursowym w zakresie ochrony i promocji zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Wiadomości

UOKiK testuje – tornistry

Dodanie nowej wiadomości: UOKiK testuje – tornistry - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja/odpowiedź z dnia 20.08.2021 r. na pismo WGK.0003.11.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja/odpowiedź z dnia 20.08.2021 r. na pismo WGK.0003.11.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 sierpnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.90.2021 z dnia 17.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.90.2021 z dnia 17.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 sierpnia 2021

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem - ul. Akademicka

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.89.2021 z dnia 16.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.89.2021 z dnia 16.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.88.2021 z dnia 13.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.88.2021 z dnia 13.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.87.2021 z dnia 13.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.87.2021 z dnia 13.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor POW p. Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor POW p. Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MBP p. Teresa Fromelc - Pawelczyk - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MBP p. Teresa Fromelc - Pawelczyk - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu PPŁ sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu PPŁ sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor ŚDS p. Wioletta Wiśniewska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor ŚDS p. Wioletta Wiśniewska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Dyrektora MOPS p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Dyrektora MOPS p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu MPK sp. z o.o. p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu MPK sp. z o.o. p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu MPWiK sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu MPWiK sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu MPEC sp. z o.o. p. Radosław Żegalski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu MPEC sp. z o.o. p. Radosław Żegalski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor OIK p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor OIK p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Kierownik CIS z.b. p. Magdalena Mrozek - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik CIS z.b. p. Magdalena Mrozek - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MDK - DŚT p. Krzysztof Zemło - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MDK - DŚT p. Krzysztof Zemło - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MPGKiM z.b. p. Bernadeta Krynicka - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MPGKiM z.b. p. Bernadeta Krynicka - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu ZGO sp. z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu ZGO sp. z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Muzeum Płn - Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Muzeum Płn - Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MOPS p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MOPS p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor TLiA p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor TLiA p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor CPZ p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor CPZ p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MOSiR p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MOSiR p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor DPS p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor DPS p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie dot. budowy drogi ekspresowej S-61

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. budowy drogi ekspresowej S-61 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 24 sierpnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 sierpnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63 PE - ul. Mała Kraska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63 PE - ul. Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63 PE, dn 40 PE - ul. Szeroka, ul. Wyzwolenia, ul. Zaciszna

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63 PE, dn 40 PE - ul. Szeroka, ul. Wyzwolenia, ul. Zaciszna - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej rozdzielczej ś/c dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego - Al. Legionów

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej rozdzielczej ś/c dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku magazynowego i budynku garażowego - ul. Akademicka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku magazynowego i budynku garażowego - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 sierpnia 2021

Wiadomości

Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 sierpnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomści gruntowej - tereny inwestycyjne przy ul. Spokojnej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomści gruntowej - tereny inwestycyjne przy ul. Spokojnej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanym postanowieniu o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanym postanowieniu o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w sierpniu 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w sierpniu 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zadaszenie obiektów sportowych w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Zadaszenie obiektów sportowych w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 sierpnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.86.2021 z dnia 10.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.86.2021 z dnia 10.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.85.2021 z dnia 10.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.85.2021 z dnia 10.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 19 sierpnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 19 sierpnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19 sierpnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19 sierpnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 sierpnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.84.2021 z dnia 06.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.84.2021 z dnia 06.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 sierpnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 29.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 29.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

CHCESZ ZACIĄGNĄĆ POŻYCZKĘ? UWAŻAJ NA WYŻSZE KOSZTY

Dodanie nowej wiadomości: CHCESZ ZACIĄGNĄĆ POŻYCZKĘ? UWAŻAJ NA WYŻSZE KOSZTY - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.83.2021 z dnia 06.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.83.2021 z dnia 06.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.82.2021 z dnia 06.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.82.2021 z dnia 06.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.81.2021 z dnia 06.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.81.2021 z dnia 06.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.80.2021 z dnia 06.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.80.2021 z dnia 06.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 sierpnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.79.2021 z dnia 05.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.79.2021 z dnia 05.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.78.2021 z dnia 05.08.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.78.2021 z dnia 05.08.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian