Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego o łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha

2004-03-11 10:50 - Dodanie nowej wiadomości: Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego o łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha

2007-01-03 09:18 - Edycja wiadomości Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego o łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha

2011-07-15 09:44 - Edycja wiadomości Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego o łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha

Przejdź do wiadomości