Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 48/16 z dnia 12 lutego

2016-02-11 15:25 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 47/16 z dnia 11 lutego w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2016 roku oraz wysokości przyznanych środków publicznych dla poszczególnych oferentów.

2016-02-12 15:35 - sprostowanie pomylki

Przejdź do wiadomości