Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży - przetarg nieograniczony

2017-03-30 11:47 - Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży - przetarg nieograniczony

2017-09-15 14:28 - Uwaga: W dniu 15.09.2017r. zmieniono treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - plik w załączeniu. W dniu 15.09.2017 roku w związku z prośbami potencjalnych Wykonawców, Zamawiający dodał plik "JEDZ" w formacie .DOC

2017-09-25 10:31 - Edycja wiadomości Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży - przetarg nieograniczony

Przejdź do wiadomości