Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II ETAP - przetarg nieograniczony

2017-08-25 14:15 - Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II ETAP - przetarg nieograniczony

2017-09-08 08:53 - Zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

2017-09-14 13:19 - zmiana terminu składania ofert na: 15.09.2017 r. godz 10:00 i terminu otwarcia ofert na 15.09.2017 r. godz. 10:15

2017-09-15 15:20 - Dodano odpowiedzi na pytania wykonawców, załączono rysunki elektryczne

2017-09-19 10:59 - Edycja wiadomości Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II ETAP - przetarg nieograniczony

2017-09-20 14:04 - Dodano załącznik nr 14 ze zmianami treści SIWZ

Przejdź do wiadomości