Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 sierpnia 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 01.08.2022 r. w sprawie przyznawania nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 01.08.2022 r. w sprawie przyznawania nargód pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 sierpnia 2022

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika Służby BHP - 2/5 etatu w Wydziale Organizacji i Kadr UM w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika Służby BHP - 2/5 etatu w Wydziale Organizacji i Kadr UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.35.2022 z dnia 01.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.35.2022 z dnia 01.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 sierpnia 2022

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 07 sierpnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 07 sierpnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2022

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2022

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 sierpnia 2022

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.36.2022 z dnia 04.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.36.2022 z dnia 04.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 sierpnia 2022

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.37.2022 z dnia 05.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.37.2022 z dnia 05.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 sierpnia 2022

Wiadomości

Interpelacja dotycząca pojawiającego się opóźnienia we włączaniu oświetlenia ulic Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca pojawiającego się opóźnienia we włączaniu oświetlenia ulic Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca planowanego finansowego udziału Miasta Łomża w projekcie telewizyjnym "Rolnik szuka żony"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca planowanego finansowego udziału Miasta Łomża w projekcie telewizyjnym "Rolnik szuka żony" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wpis do rejestru wyborców

Aktualizacja załączników. - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 11 sierpnia 2022

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Zawadzka

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku wielofunkcyjnego dla PZDW - ul. Poligonowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku wielofunkcyjnego dla PZDW - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 sierpnia 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 - ul. Akademicka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

„Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu” dla miasta Łomża do 2030 roku

Dodanie nowej wiadomości: „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu” dla miasta Łomża do 2030 roku - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.38.2022 z dnia 11.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.38.2022 z dnia 11.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.39.2022 z dnia 11.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.39.2022 z dnia 11.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian