Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 września 2023

Wiadomości

WYKAZ nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonej do oddania w najem

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonej do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie wyborów do Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie wyborów do Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. 33 Pułku Piechoty 27

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. 33 Pułku Piechoty 27 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy wraz z termomodernizacją budynku administracji publicznej - ul. Nowej 2

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy wraz z termomodernizacją budynku administracji publicznej - ul. Nowej 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 04 września 2023

Wiadomości

Dyżury Urzędników Wyborczych:

Dodanie nowej wiadomości: Dyżury Urzędników Wyborczych: - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.76.2023 z dnia 31.08.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.76.2023 z dnia 31.08.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie-decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 243/23 z dnia 25 sierpnia w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 września 2023

Wiadomości

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Ewa Mucha - oświadczenie majątkowe z 30.08.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Ewa Mucha - oświadczenie majątkowe z 30.08.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Aleja Legionów

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Aleja Legionów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 06 września 2023

Wiadomości

Protokół nr 42/23

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 42/23 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 43/23

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 43/23 - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 96/2023 z dnia 6 września 2023 r. w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w M. Łomża w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 96/2023 z dnia 6 września 2023 r. w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w M. Łomża w wyborach 15 października 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 września 2023

Wiadomości

Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przenaczonych do sprzedaży ich dotychczasowym najemcom - ul. Dmowskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przenaczonych do sprzedaży ich dotychczasowym najemcom - ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia DN63 wraz z przyłączami w rejonie ul. Piaski i ul. Kalinowej

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia DN63 wraz z przyłączami w rejonie ul. Piaski i ul. Kalinowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 września 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 7 września 2023 r. dot. nr oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 7 września 2023 r. dot. nr oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie Nr 71/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dn. 21 lipca 2023 r. zm. Postanowienie w spr. podziału m. Łomża na stałe obwody głosowania... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie Nr 34/2023 Komisarza Wyborczego z dnia 27.04.2023 r. w spr. dostosowania opisu granic okręgów wyborczych M. Łomża do stanu faktycznego. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca przetargu w którym Zamawiającym jest Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. a Oferentem miejska spółka ZGO Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca przetargu w którym Zamawiającym jest Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. a Oferentem miejska spółka ZGO Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska Łomży /STM/

Odejście z pracy pracownika - Bartosz Cieśłik - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024 - 2034.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024 - 2034. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 11 września 2023

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o sprzedaży końcowej węgla - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w 2023 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje o podmiotach, z którymi zawarto umowy. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Certyfikaty jakości węgla - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej Nr 10 w Łomży o trzy wiatrołapy - ul. Niemcewicza

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej Nr 10 w Łomży o trzy wiatrołapy - ul. Niemcewicza - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.77.2023 z dnia 08.09.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.77.2023 z dnia 08.09.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.78.2023 z dnia 08.09.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.78.2023 z dnia 08.09.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 września 2023

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ulicy Józefa Bema, Władysława Reymonta, Bolesława Prusa i Alei Piłsudskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ulicy Józefa Bema, Władysława Reymonta, Bolesława Prusa i Alei Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy sięgaczy ulicy Nowogrodzkiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy sięgaczy ulicy Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 września 2023

Wiadomości

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Dodanie nowej wiadomości: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 września 2023

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - budynek usługowy na ul. Nowogrodzkiej 160

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - budynek usługowy na ul. Nowogrodzkiej 160 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LXXV/23

Edycja wiadomości Protokół nr LXXV/23 - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs fotograficzny oraz pokazów multimedialnych w ramach Narwiańskiego Festiwalu Przyrodniczego

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs fotograficzny oraz pokazów multimedialnych w ramach Narwiańskiego Festiwalu Przyrodniczego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie analizy funkcjonowania MPGKiM i MOSiR Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie analizy funkcjonowania MPGKiM i MOSiR Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie analizy funkcjonowania spółek komunalnych Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie analizy funkcjonowania spółek komunalnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.79.2023 z dnia 13.09.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.79.2023 z dnia 13.09.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.79.2023 z dnia 13.09.2023 r.

Edycja wiadomości Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.79.2023 z dnia 13.09.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.80.2023 z dnia 13.09.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.80.2023 z dnia 13.09.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 258/23 z dnia 14 września w sprawie: ustalenia punktów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Łomża na 2024 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 września 2023

Wiadomości

materiały na sesję wrześniową 2023

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję wrześniową 2023 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję wrześniową 2023

Edycja wiadomości materiały na sesję wrześniową 2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 września 2023

Wiadomości

Informacja o wyniku przetargu nieruchomości gruntowej poł. w Łomży przy ul. Zjazd, działka nr 10070 o pow. 0,1641 ha (KW LM1L/00072609/4)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu nieruchomości gruntowej poł. w Łomży przy ul. Zjazd, działka nr 10070 o pow. 0,1641 ha (KW LM1L/00072609/4) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 września 2023

Wiadomości

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 18 września 2023 r. w spr. losowań kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 18 września 2023 r. w spr. losowań kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 18 września 2023 r. w sprawie losowań kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 18 września 2023 r. w sprawie losowań kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję wrześniową 2023

Edycja wiadomości materiały na sesję wrześniową 2023 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na obrady LXXVI sesji Rady

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady LXXVI sesji Rady - [Wszystkie zmiany]

Wykaz fundacji m. Łomża

Aktualizacja załącznika. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na obrady LXXVI sesji Rady

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady LXXVI sesji Rady - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na obrady LXXVI sesji Rady

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady LXXVI sesji Rady - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 września 2023

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 23 września 2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 23 września 2023r. - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Zadania członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Zadania członków Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża – etap II

Dodanie nowej wiadomości: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża – etap II - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 września 2023

Wiadomości

Wyszukiwarka obwodów głosowania

Dodanie nowej wiadomości: Wyszukiwarka obwodów głosowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 26 września2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 26 września2023r. - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 września 2023

Wiadomości

Interpelacja dotycząca przetargu w którym Zamawiającym jest Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. a Oferentem miejska spółka ZGO Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca przetargu w którym Zamawiającym jest Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. a Oferentem miejska spółka ZGO Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Nr 98/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dn. 22 września 2023 r. w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 98/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dn. 22 września 2023 r. w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.81.2023 z dnia 21.09.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.81.2023 z dnia 21.09.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.82.2023 z dnia 21.09.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.82.2023 z dnia 21.09.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.81.2023 z dnia 21.09.2023 r.

Edycja wiadomości Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.81.2023 z dnia 21.09.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.82.2023 z dnia 21.09.2023 r.

Edycja wiadomości Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.82.2023 z dnia 21.09.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.80.2023 z dnia 13.09.2023 r.

Edycja wiadomości Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.80.2023 z dnia 13.09.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian