Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 listopada 2003

Wiadomości

Podczas obrad XIX sesji w dniu 24 września 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad XIX sesji w dniu 24 września 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Podczas obrad XX sesji w dniu 1 października 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad XX sesji w dniu 1 października 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Warunki zabudowy

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Wpis do rejestru zwierząt

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 04 listopada 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Szkolenie dla przedsiębiorców - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - rehabilitacja zawodowa i społeczna - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na Komisje

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Komisje - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na Komisje

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Komisje - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na Komisje

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Komisje - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 17/03 z dnia 12 lutego

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 17 z dnia 12 lutego w sprawie: przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 19/03 z dnia 20 lutego w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Miasta Łomża, na uzupełnienie działki podstawowej. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 listopada 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Projekt wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej „ŁOMŻYCA” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rekrutacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierunki kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierunki kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 23/03 z dnia 27 lutego w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 23/03 z dnia 27 lutego w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 23/03 z dnia 27 lutego w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/03 z dnia 10 marca

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 29/03 z dnia 10 marca w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej, na rzecz Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarzadzenie Nr 30/03 z dnia 10 marca w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej, na rzecz Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 31/03 z dnia 11 marca w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej, na rzecz Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 33/03 z dnia 21 marca

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/03 z dnia 21 marca w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 33/03 z dnia 21 marca

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/03 z dnia 21 marca w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 33/03 z dnia 21 marca w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 33/03 z dnia 21 marca w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 34/03 z dnia 31 marca w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 42/03 z dnia 9 kwietnia

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 42/03 z dnia 9 kwietnia w sprawie: określenia składu Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 43/03 z dnia 11 kwietnia w sprawie: Powołania Komisji do brakowania akt kategorii \"B\",których zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,okres przechowywania minął. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 46/03 z dnia 15 kwietnia

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 46/03 z dnia 15 kwietnia w sprawie: rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych po okresie powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów miasta Łomży położonych w rejonie ulic: AL Legionów, Sikorskiego, Wyszyńskiego i Mickiewicza - Obszar P2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 49/03 z dnia 16 kwietnia w sprawie: planu zagospodarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 49/03 z dnia 16 kwietnia w sprawie: planu zagospodarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 50/03 z dnia 16 kwietnia w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 listopada 2003

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 237/XLIII/01 Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 237/XLIII/01 Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Najbliższe terminy składania wniosków w ramach innych konkursów Phare 2000 i 2001 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Raport dla Polski szczery do bólu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rekrutacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierunki kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rekrutacja - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rekrutacja - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej - ogólne wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Dyrektora II LO Pana Józefa Przybylskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierunki kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierunki kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - ogólne wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rekrutacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierunki kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rekrutacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rekrutacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierunki kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierunki kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rekrutacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierunki kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rekrutacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rekrutacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierunki kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Jednostki organizacyjne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jednostki organizacyjne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT MOPS - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc społeczną: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kryterium dochodowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Decyzje i świadczenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Formy pomocy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Klub Wolontariatu przy MOPS - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Środowiskowy Domu Samopomocy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 52/03 z dnia 17 kwietnia w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądów technicznych komunalnych budynków objętych projektem pn. „Modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych położonych w centrum Łomży\" zgłoszonego do Funduszy Strukturalnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 53/03 z dnia 17 kwietnia w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 listopada 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wprowadzenie Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Polskie przedsiębiorstwa jako dostawcy towarów i usług, zamawianych przez Dział Zamówień Narodów Zjednoczonych - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 listopada 2003

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 listopada 2003

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: ZADANIA WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Przetarg na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2003/2004r.

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2003/2004r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zakres działania Stanowiska ds. Eksploatacji Infrastruktury Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zakres działania Stanowiska ds. Eksploatacji Infrastruktury Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dotacje w ramach programu Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 listopada 2003

Wiadomości

zaproszenie na komisję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na komisję - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca realizacji Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 listopada 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Na 18 posiedzeniu w dniu 16 września 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 18 posiedzeniu w dniu 16 września 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 19 posiedzeniu w dniu 24 września 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 19 posiedzeniu w dniu 24 września 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 16 posiedzeniu w dniu 15 września 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 16 posiedzeniu w dniu 15 września 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 17 posiedzeniu w dniu 15 października 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 17 posiedzeniu w dniu 15 października 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ INNE ORGANY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ SZKÓŁ i PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH, których rejestr prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA /18-400/ - [Wszystkie zmiany]

ADRES I GODZINY PRACY WYDZIAŁU EDUKACJI

Dodanie nowej wiadomości: ADRES I GODZINY PRACY WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: jhjn - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości jhjnndff - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na termomodernizację zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży, ul. Reymonta 9

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na termomodernizację zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży, ul. Reymonta 9 - [Wszystkie zmiany]

Na 16 posiedzeniu w dniu 9 października 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 16 posiedzeniu w dniu 9 października 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarzadzenie Prezydenta Miasta nr 204/03 z dnia 17.11.2003r - [Wszystkie zmiany]

Na 17 posiedzeniu w dniu 23 października 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 17 posiedzeniu w dniu 23 października 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 15 posiedzeniu w dniu 8 października 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 15 posiedzeniu w dniu 8 października 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 16 posiedzeniu w dniu 16 października 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 16 posiedzeniu w dniu 16 października 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 11 posiedzeniu w dniu 13 października 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 11 posiedzeniu w dniu 13 października 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 54/03 z dnia 18 kwietnia w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Dokumentacji technicznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Nr 3 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.
- [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 57/03 z dnia 22 kwietnia w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej, na rzecz Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/03 z dnia 12 lutego

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 17/03 z dnia 12 lutego w sprawie: przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 60/03 z dnia 28 kwietnia

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 60/03 z dnia 28 kwietnia w sprawie: ustalenia zasad organizacji burs szkolnych na rok szkolny 2003/2004. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 60/03 z dnia 28 kwietnia w sprawie: ustalenia zasad organizacji burs szkolnych na rok szkolny 2003/2004. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 60/03 z dnia 28 kwietnia w sprawie: ustalenia zasad organizacji burs szkolnych na rok szkolny 2003/2004. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 60/03 z dnia 28 kwietnia w sprawie: ustalenia zasad organizacji burs szkolnych na rok szkolny 2003/2004. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 61/03 z dnia 28 kwietnia w sprawie: ustalenia zasad organizacji szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2003/2004. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 63/03 z dnia 30 kwietnia w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej drugostronnego oświetlenia ul. Wojska Polskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 65/03 z dnia 8 maja w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 i Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży prowadzonych przez Miasto Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 66/03 z dnia 14 maja w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Miasta Łomży do nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, w trybie bezprzetargowym, na uzupełnienie działki podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 66/03 z dnia 14 maja w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Miasta Łomży do nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, w trybie bezprzetargowym, na uzupełnienie działki podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 67/03 z dnia 20 maja w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum w mieście Łomża w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 roku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 listopada 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Budżet - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Budżet - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BUDŻET - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄD - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STRUKTURA WŁASNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STRUKTURA WŁASNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STRUKTURA WŁASNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Działalność publicznych przedszkoli w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowo- budowlanych i sanitarnych łazienki w Szkole Podstawowej nr 4 ul. Kierzkowa 7 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowo- budowlanych i sanitarnych łazienki w Szkole Podstawowej nr 4 ul. Kierzkowa 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Działalność szkół podstawowych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Forum badawczo-rozwojowe polskich ośrodków naukowych i przedsiębiorstw oraz instytutów Fraunhofer Gesellschaft - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na opracowanie „Zintegrowanego programu gospodarki transportowej dla miasta Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: przetarg nieograniczony na opracowanie „Zintegrowanego programu gospodarki transportowej dla miasta Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MAJĄTEK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INWESTYCJE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30 000 euro na dostawę talonów dla pracowników, emerytów i rencistów Zespołu Szkół Nr 1 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 30 000 euro na dostawę talonów dla pracowników, emerytów i rencistów Zespołu Szkół Nr 1 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 30 000 euro na dostawę talonów dla pracowników, emerytów i rencistów Zespołu Szkół Nr 1 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Na 23 posiedzeniu w dniu 20 października 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 23 posiedzeniu w dniu 20 października 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Prezydent Miasta /sekretariat: tel. (86) 216-33-89/ - zakres działania. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zastępca Prezydenta Miasta /sekretariat: tel. (86) 216-28-23/ - zakres działania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 listopada 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZARZĄD - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BUDŻET - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Prezydent Miasta /sekretariat: tel. (86) 216-33-89/ - zakres działania. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zastępca Prezydenta /sekretariat: tel. (86) 216-28-23/ - zakres działania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Pięknej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Pięknej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 74/03 z dnia 26 maja

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 74/03 z dnia 26 maja w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Brakującej elewacji budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Łomży przy ul. Przykoszarowej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 72/03 z dnia 20 maja

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 72/03 z dnia 20 maja w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 208/03 z dnia 19 listopada 2003 r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 208/03 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych, na rzecz Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 205/03 z dnia 17 listopada 2003r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 205/03 z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 207/03 z dnia 18 listopada 2003 r.

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 207/03 z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 72/03 z dnia 20 maja

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 72/03 z dnia 20 maja w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 73/03 z dnia 26 maja

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 73/03 z dnia 26 maja w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 i 14 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 200/03 z dnia 7 listopada 2003r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 200/03 z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego po okresie powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu (które odbyło się w dniach 22.09.2003r. – 13.10.2003r.) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów miasta Łomży w rejonie ulic: Polnej i Łukasińskiego – Obszar P8, w części dotyczącej rozwiązania zamiennego przebiegu ulicy Polnej, na środkowym odcinku przyległym do posesji nr 33, zgodnie z Uchwałą Nr 62/XVI/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18.06.2003r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 203/03 z dnia 13 listopada 2003 r.

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 203/03 z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łomża, w drodze przetargu nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 198/03 z dnia 6 listopada 2003 r.

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 198/03 z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 197/03 z dnia 5 Listopada 2003 r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 197/03 z dnia 5 Listopada 2003 r. w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych w obrębie Placu Niepodległości i ul. Kierzkowej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 199/03 z dnia z dnia 6 listopada 2003 r

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 199/03 z dnia z dnia 6 listopada 2003 r w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państw na rzecz Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 listopada 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Kadra OAO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Majątek - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kontakt - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Kontakt - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZADANIA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30 000 euro na dostawę talonów dla pracowników, emerytów i rencistów Zespołu Szkół Nr 1 w Łomży.

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30 000 euro na dostawę talonów dla pracowników, emerytów i rencistów Zespołu Szkół Nr 1 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Działalność publicznych gimnazjów. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 84/03 z dnia 2 czerwca w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania i współużytkowania wieczystego Miasta Łomży do nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, w trybie bezprzetargowym, na uzupełnienie działek podstawowych przy ul. Wojska Polskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 listopada 2003

Wiadomości

Na 24 posiedzeniu w dniu 27 października 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 24 posiedzeniu w dniu 27 października 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: O klauzulach ochronnych wobec nowych członków zdecyduje Komisja Europejska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Działalność szkół ponadgimnazjalnych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 listopada 2003

Wiadomości

Zaproszenie na Komisję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisję - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Komisję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 listopada 2003

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomży ogłasza przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawody przyszłości w UE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet UE na 2004 zatwierdzony - [Wszystkie zmiany]

Na 25 posiedzeniu w dniu 18 listopada 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 25 posiedzeniu w dniu 18 listopada 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Audytor Wewnętrzny - regulacje prawne. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Audytor Wewnętrzny - regulacje prawne. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ INNE ORGANY

Edycja wiadomości WYKAZ SZKÓŁ i PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH, których rejestr prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: budżet - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Nadzór nad działalnością Stowarzyszeń - ZAREJESTROWANE

Edycja wiadomości Nadzór nad działalnością Stowarzyszeń - ZAREJESTROWANE - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

Edycja wiadomości Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach - [Wszystkie zmiany]

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

Edycja wiadomości Uznanie żołnierza lub poborowego odbywającego służbę zastępczą za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Edycja wiadomości Uznanie żołnierza lub poborowego służby zastępczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Zmiana imion i nazwisk

Edycja wiadomości Zmiana imion i nazwisk. - [Wszystkie zmiany]

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom

Edycja wiadomości Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom lub poborowym służby zastępczej - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Edycja wiadomości Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o wymeldowaniu

Edycja wiadomości Decyzja o wymeldowaniu - [Wszystkie zmiany]

Meldowanie na pobyt stały i czasowy

Edycja wiadomości Meldowanie na pobyt stały i czasowy - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie dowodów osobistych

Edycja wiadomości Wydawanie dowodów osobistych - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Edycja wiadomości Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

Edycja wiadomości Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach - [Wszystkie zmiany]

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Edycja wiadomości Uznanie żołnierza lub poborowego służby zastępczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Zmiana imion i nazwisk

Edycja wiadomości Zmiana imion i nazwisk. - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Edycja wiadomości Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej - [Wszystkie zmiany]

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom

Edycja wiadomości Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom lub poborowym służby zastępczej - [Wszystkie zmiany]

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

Edycja wiadomości Uznanie żołnierza lub poborowego odbywającego służbę zastępczą za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Nadzór nad działalnością Stowarzyszeń - ZGŁOSZENIE POWOŁANIA TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STOWARZYSZENIA.

Edycja wiadomości Nadzór nad działalnością Stowarzyszeń - ZGŁOSZENIE POWOŁANIA TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STOWARZYSZENIA. - [Wszystkie zmiany]

środa, 26 listopada 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogólne wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin organizacyjny OAO - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZADANIA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZADANIA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KADRA MOPS - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy na łamach prasy. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy na łamach prasy. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogólne wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Kontakt - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogólne wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 88/03 z dnia 11 czerwca

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 88/03 z dnia 11 czerwca w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej pod poszerzenie ul. Zdrojowej, na rzecz Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 95/03 z dnia 25 czerwca w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych III LO przy ul. Senatorskiej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 listopada 2003

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 listopada 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ŁOMŻYŃSKA KARTA WSPÓŁPRACY MIASTA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zakres działania Stanowiska ds. Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 213/03 z dnia 21 listopada 2003 r

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 213/03 z dnia 21 listopada 2003 r w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy / Dz. U. Nr 9 poz. 30 /, zarządzam : - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 215/03 z dnia 24 listopada 2003 r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 215/03 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 216/03 z dnia z dnia 25 listopada 2003 r

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 216/03 z dnia z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian