Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Projekt Uchwały Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Na 36 posiedzeniu w dniu 9 listopada 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 36 posiedzeniu w dniu 9 listopada 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Pracownicy PG1 - 2004/2005 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Nauczyciele PG 1 w Łomży - r. szk. 2004/2005 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: TEMATYKA SPOTKAŃ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Darowizny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Darowizny na rzecz Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" - [Wszystkie zmiany]

Podczas obrad XXXIX sesji w dniu 10 listopada 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad XXXIX sesji w dniu 10 listopada 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 267/XXXIX/04 z dnia z dnia 10 listopada 2004 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 267/XXXIX/04 z dnia z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łomża porozumień w przedmiocie umieszczenia dzieci z Łomży w rodzinie zastępczej zamieszkałej na obszarze Powiatu Łomżyńskiego, Powiatu Zambrowskiego, Powiatu Wysokomazowieckiego oraz ustalenia zasad ponoszenia wydatków na ich utrzymanie. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 266/XXXIX/04 z dnia z dnia 10 listopada 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 266/XXXIX/04 z dnia z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie wykonania zadania publicznego i zawarcie porozumienia między Miastem Łomża a Powiatem Zambrowskim, Miastem Suwałki, Miastem Poznań i Miastem Białystok w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z Miasta Łomży oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących terenie powyższych powiatów. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 265/XXXIX/04 z dnia z dnia 10 listopada 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 265/XXXIX/04 z dnia z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie wykonania zadania publicznego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Łomża a Powiatem Augustowskim, Powiatem Grajewskim, Powiatem Białostockim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem w Ostrowi Mazowieckiej, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Ełckim, Miastem Suwałki i Miastem Białystok w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z tych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 262/XXXIX/04 z dnia z dnia 10 listopada 2004 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 262/XXXIX/04 z dnia z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie: w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Łomży na 2005 rok. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 260/XXXIX/04 z dnia z dnia 10 listopada 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 260/XXXIX/04 z dnia z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie: w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 249/XXXVII/04 z dnia z dnia 29 września 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 249/XXXVII/04 z dnia z dnia 29 września 2004 roku w sprawie: w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania studentom stypendiów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 248/XXXVII/04 z dnia z dnia 29 września 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 248/XXXVII/04 z dnia z dnia 29 września 2004 roku w sprawie: w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania uczniom stypendiów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 247/XXXVII/04 z dnia z dnia 29 września 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 247/XXXVII/04 z dnia z dnia 29 września 2004 roku w sprawie: w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 grudnia 2004

Wiadomości

Aktualizacja na dzień 06.12.2004r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.11. do 31.11.2004 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 273/XL/04 z dnia z dnia 1 grudnia 2004 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 273/XL/04 z dnia z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie: w sprawie uchwalenia „Strategii promocji gospodarczej Łomży 2005 - 2010\" - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: „Strategia promocji gospodarczej Łomży 2005-2010” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Na 45 posiedzeniu w dniu 29 listopada 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 45 posiedzeniu w dniu 29 listopada 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sienkiewicza w Łomży z infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych Miasta Łomży, położonych na terenie miasta. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Druk 372 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wnioskach złożonych do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Informacja o wnioskach złożonych do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Współpraca miasta Łomża z krajami Unii Europejskiej w ramach Programu URBACT - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr .......... /04 Rady Miejskiej Łomży z dnia ............ 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Współpraca miasta Łomża z krajami Unii Europejskiej w ramach Programu URBACT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR / /04 Rady Miejskiej Łomży z dnia .............. 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR .................. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia .................................. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Kadra - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości fakt przystąpienia do modernizacji operatu ewidencji gruntów... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 grudnia 2004

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedznie komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedznie komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta przyjmie oferty na stanowiska inspektora nadzoru... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zakup sześciu autobusów dla komunikacji miejskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży przyjmie oferty na stanowisko inspektora d/s przygotowania inwestycji z udziałem środków unijnych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Statut /zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 grudnia 2004

Wiadomości

Na 46 posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 46 posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 25 posiedzeniu w dniu 29 listopada 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 25 posiedzeniu w dniu 29 listopada 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OSTRZEŻENIE O GOŁOLEDZI I SILNYM WIETRZE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 grudnia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 grudnia 2004

Wiadomości

Na 37 posiedzeniu w dniu 23 listopada 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 37 posiedzeniu w dniu 23 listopada 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 39 posiedzeniu w dniu 9 listopada 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 39 posiedzeniu w dniu 9 listopada 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 40 posiedzeniu w dniu 22 listopada 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 40 posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 41 posiedzeniu w dniu 25 listopada 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 41 posiedzeniu w dniu 25 listopada 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 42, wspólnym z Komisją Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 42, wspólnym z Komisją Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie przetargu na projekt "Rozwój sektora MŚP okolic Łomży" nr 2003/004-379/05.30, współfinansowany z PHARE 2003 SSG. Development of SME sector in Łomza area - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oferty współpracy gospodarczej dla podlaskich przedsiębiorców - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT ŁOMŻYŃSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ w ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: BUDŻET Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BUDŻET Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BUDŻET Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej