Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 lutego 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

poprawa liternictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 4/04 z dnia 2luty w sprawie: vnfjgf - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 222/03 z dnia 12 grudnia 2003 w sprawie: Projektu Budżetu miasta na 2003 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Taryfa dla ciepła - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 17/04 z dnia 27 stycznia w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 17/04 z dnia 27 stycznia w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 lutego 2004

Wiadomości

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.01. do 31.01.2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.01. do 31.01.2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na opracowanie ,,Szczegółowej analizy stanu wytężenia konstrukcji mostu w Łomży w ciągu ul. Sikorskiego spowodowanego osiadaniem konstrukcji”

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie ,,Szczegółowej analizy stanu wytężenia konstrukcji mostu w Łomży w ciągu ul. Sikorskiego spowodowanego osiadaniem konstrukcji” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI DO 30 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

MPWiK PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

Dodanie nowej wiadomości: MPWiK PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI DO 30 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 lutego 2004

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie i oświetlenie terenu w rejonie ulic Kopernika i Polowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie i oświetlenie terenu w rejonie ulic Kopernika i Polowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie i oświetlenie terenu w rejonie ulic Kopernika i Polowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie i oświetlenie terenu w rejonie ulic Kopernika i Polowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Szkolny System Wychowawczy w Publicznym Gimnazjum nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Szkolny System Wychowawczy w Publicznym Gimnazjum nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Szkolny System Oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Szkolny System Oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniące funkcję - główny księgowy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom Zespołu Szkół nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom Zespołu Szkół nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin przyznawania nagród pracownikom administracji i obsługi ZS1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 10 lutego 2004

Wiadomości

Zaproszenie na Komisję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisję - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Komisję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisję - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Komisję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisję - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości

Nauczyciele SP 1 w Łomży - r. szk. 2003/2004

- [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Nauczyciele SP 1 w Łomży - r. szk. 2003/2004 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Publicznego Liceum Profilowanego Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Zmieniono odstęp między wierszami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Statut Publicznego Technikum Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Majątek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierunki kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kadra administracji i obsługi w ZS1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 12 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Statut IV Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut /zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Statut /zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

wykreślono działkę 10954/6 o pow. 718 m2, (KW 51599) oraz dokonano korekty wartości przedmiotu zamiany. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 lutego 2004

Wiadomości

Zmiana terminu składania ofert. - [Wszystkie zmiany]

Na 21 posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 21 posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 22 posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 22 posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 23 posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 23 posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 24 pisiedzeniu w dniu 20 stycznia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 24 pisiedzeniu w dniu 20 stycznia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 25 posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 25 posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 26 posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 26 posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Komisję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisję - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka o dł. ok. 930 m Alei Legionów w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka o dł. ok. 930 m Alei Legionów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu na 2004 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Samorządu Uczniowskiego przy Publicznym Gimnazjum nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin stroju ucznia Publicznego Gimnazjum nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: /Program wyrównywania różnic między regionami/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oferta kształcenia 2004/2005 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

OPŁATA TARGOWA

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 17 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: EWIDENCJE * REJESTRY * ARCHIWA - [Wszystkie zmiany]

Na 24 posiedzeniu w dniu 10 lutego 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 24 posiedzeniu w dniu 10 lutego 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 13 posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 13 posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan finansowy IV Liceum Ogólnokształcącego na rok 2004 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 lutego 2004

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 19 lutego 2004

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie komisji

Edycja wiadomości Zawiadomienie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 32 / 04 z dnia z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 11 /2001 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 19 / 04 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 28 stycznia 2004 rok w sprawie: zmian projektu budżetu miasta Łomży na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 33/04 z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży prawa własności do nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża na prawach powiatu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZARZĄDZENIE NR 27/04 z dnia 5.02.2004r w sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie :,,Szczegółowej analizy stanu wytężenia konstrukcji mostu w ciągu ul. Sikorkiego spowodowanego osiadaniem podpór” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 26/04 z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Łomża a Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami

Edycja wiadomości Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami - [Wszystkie zmiany]

piątek, 20 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Nauczyciele PG 1 w Łomży - r. szk. 2003/2004 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pracownicy administracji i obsługi PG 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkolny System Wychowawczy SP 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 21 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Szczegółowe dane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Budżet na 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT BURSY SZKOLNEJ NR 2 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Plan finansowy SP 1 na 2003 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan finansowy SP 1 na 2003 r. - świetlica - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 lutego 2004

Wiadomości

Na 31 posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 31 posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 32 posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 32 posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: POLITYKA ŚRODOWISKOWA MPWiK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan finansowy Liceum Profilowanego Nr 4 na rok 2004 - [Wszystkie zmiany]

Zmieniono oprawę graficzną - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan finansowy szkół zawodowych na rok 2004 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STRUKTURA WŁASNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z pracy MDK-DŚT za 2003 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 lutego 2004

Wiadomości

Podczas obrad XXVI sesji w dniu 28 stycznia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad XXVI sesji w dniu 28 stycznia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia - [Wszystkie zmiany]

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia - [Wszystkie zmiany]

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 28 lutego 2004

Wiadomości

usunieto nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian