Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Osiągnięcia Szkoły Podstawowej Nr 9 w latach 2001 - 2004 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży - prawa i obowiązki ucznia - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku miasta Łomży wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku miasta Łomży wraz z jednostkami organizacyjnymi. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przedszkole Publiczne Nr 14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kadra - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oferta przedszkola. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT Przedszkola Publicznego Nr 14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Archiwum przedszkola - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plany i zamierzenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miejski zatrudni ...- ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Fundusze strukturalne: to zaczyna działać - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MPWiK - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości EWIDENCJE * REJESTRY * ARCHIWA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Polityka zagraniczna - [Wszystkie zmiany]

zdjęcie ze strony głównej BIP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 163/XXVII/04 z dnia z dnia 25 lutego 2004 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 163/XXVII/04 z dnia z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 163/XXVII/04 z dnia z dnia 25 lutego 2004 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 163/XXVII/04 z dnia z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr 164/XXVII/04 z dnia z dnia 25 lutego 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 164/XXVII/04 z dnia z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: NIETYPOWE POMYSŁY I DZIAŁANIA EDUKACYJNE - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości NIETYPOWE POMYSŁY I DZIAŁANIA EDUKACYJNE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA Nr 164/XXVII/04 z dnia z dnia 25 lutego 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 164/XXVII/04 z dnia z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 163/XXVII/04 z dnia z dnia 25 lutego 2004 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 163/XXVII/04 z dnia z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 222 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 12 grudnia 2003 rok w sprawie: projektu budżetu miasta Łomży na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 222 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 12 grudnia 2003 rok w sprawie: projektu budżetu miasta Łomży na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Zmiana pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Meldowanie na pobyt stały i czasowy

Edycja wiadomości Meldowanie na pobyt stały i czasowy - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 04 marca 2004

Wiadomości

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2003 rok

Edycja wiadomości Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 R. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PLAN BUDŻETU NA 2004 R. - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Rady Miejskiej Łomży na 2004 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Rady Miejskiej Łomży na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

piątek, 05 marca 2004

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie komisji

Edycja wiadomości Zawiadomienie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.02. do 29.02.2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 06 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA BURSY SZKOLNEJ NR 1 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 07 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wewnątrzszkolny system oceniania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Łomżyńska Karta Wspólpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenia Rodzinne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na Komisję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na Komisję - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: STATUT BURSY SZKOLNEJ NR 1 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Wspólpraca Miasta i Organizacji Pozarządowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 11 marca 2004

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan działania w zakresie spraw obronnych Miasta Łomży na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PLAN DZIAŁANIA w zakresie spraw obronnych miasta Łomży na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: POLITYKA JAKOŚCI W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 12 marca 2004

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenia rodzinne - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w spr. świadczeń rodzinnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ... 2004 roku w spr. trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Skarbnik Miasta Łomży informuje. - [Wszystkie zmiany]

- mgr inż. Ryszard Fiedorowicz - Zastepca Prezesa Zarządu Spółki - powołany uchwałą Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. w Łomży z dnia 17.02.2004 r. - dodano - [Wszystkie zmiany]

- mgr inż. Ryszard Fiedorowicz - Zastepca Prezesa Zarządu Spółki - powołany uchwałą Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. w Łomży z dnia 17.02.2004 r. dodano - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kadra /funkcje i kompetencje/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

REJESTRACJA URODZIN

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

REJESTRACJA ZGONU

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 16 marca 2004

Wiadomości

Dokonano zmiany formatowania teksru dokumentu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Urząd Miejski zatrudni ...- ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Majątek - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: BUDŻET - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Książka Telefoniczna Urzędu Miejskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ubezpieczenia obowiązkowe rolników - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 marca 2004

Wiadomości

Podczas obrad XXVII sesji w dniu 25 lutego 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad XXVII sesji w dniu 25 lutego 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 14 posiedzeniu w dniu 16 lutego 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 14 posiedzeniu w dniu 16 lutego 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 33 posiedzeniu w dniu 23 lutego 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 33 posiedzeniu w dniu 23 lutego 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Na 27 posiedzeniu w dniu 12 lutego 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 27 posiedzeniu w dniu 12 lutego 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 25 posiedzeniu w dniu 17 lutego 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 25 posiedzeniu w dniu 17 lutego 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkoły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 marca 2004

Wiadomości

Zaproszenie na Komisję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisję - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miejski informuje, - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 marca 2004

Wiadomości

Statut, zadania

Dodanie nowej wiadomości: Statut, zadania - [Wszystkie zmiany]

Statut, zadania

Zmiana formatu dokumentu - [Wszystkie zmiany]

Statut, zadania

Zmiana formatu dokumentu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Grozi nam ostry konflikt z UE - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

środa, 24 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Pracownicy szkoły - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej - ogólne wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Kadra /funkcje i kompetencje/

Dodanie nowej wiadomości: Kadra /funkcje i kompetencje/ - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STOWARZYSZENIE ROZWOJU TERENÓW WIEJSKICH W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 166 / XXVIII / 04 z dnia z dnia 17.03. 2004 r

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 166 / XXVIII / 04 z dnia z dnia 17.03. 2004 r w sprawie: w sprawie budżetu miasta Łomży na 2004 rok. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 166 / XXVIII / 04 z dnia z dnia 17.03. 2004 r

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 166 / XXVIII / 04 z dnia z dnia 17.03. 2004 r w sprawie: w sprawie budżetu miasta Łomży na 2004 rok. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 166 / XXVIII / 04 z dnia z dnia 17.03. 2004 r

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 166 / XXVIII / 04 z dnia z dnia 17.03. 2004 r w sprawie: w sprawie budżetu miasta Łomży na 2004 rok. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 166 / XXVIII / 04 z dnia z dnia 17.03. 2004 r

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 166 / XXVIII / 04 z dnia z dnia 17.03. 2004 r w sprawie: w sprawie budżetu miasta Łomży na 2004 rok. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 166 / XXVIII / 04 z dnia z dnia 17.03. 2004 r

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 166 / XXVIII / 04 z dnia z dnia 17.03. 2004 r w sprawie: w sprawie budżetu miasta Łomży na 2004 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Wydawanie dowodów osobistych

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 26 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Kontrola w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w Łomży przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletni Program Inwestycyjny miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oferta programowa Miejskiej Biblioteki Publicznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 29 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PLAN FINANSOWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 marca 2004

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet PG 1 w Łomży na rok 2003 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Świadczenia rodzinne - aktualności - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w spr. świadczeń rodzinnych - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Świadczenia rodzinne - aktualności - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Świadczenia rodzinne - aktualności - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Świadczenia rodzinne - aktualności - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian