Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 04 maja 2004

Wiadomości

Na 29 posiedzeniu w dniu 25 marca 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 29 posiedzeniu w dniu 25 marca 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 30 wspólnym posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 30 wspólnym posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 24 posiedzeniu w dniu 10 lutego 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 24 posiedzeniu w dniu 10 lutego 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 26 posiedzeniu w dniu 16 marca 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 26 posiedzeniu w dniu 16 marca 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 27 posiedzeniu w dniu 29 marca 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 27 posiedzeniu w dniu 29 marca 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT - [Wszystkie zmiany]

Na 29 posiedzeniu w dniu 25 marca 2004 roku

Edycja wiadomości Na 28 posiedzeniu w dniu 25 marca 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 28 wspólnym posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 28 wspólnym posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 28 posiedzeniu w dniu 15 marca 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 28 posiedzeniu w dniu 15 marca 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przewodniczący Rad Osiedlowych i Zarządów Osiedli - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przewodniczący Rad Osiedlowych i Zarządów Osiedli - [Wszystkie zmiany]

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Na 21 posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 21 posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 22 posiedzeniu w dniu 4 lutego 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 22 posiedzeniu w dniu 4 lutego 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 23 posiedzeniu w dniu 11 lutego 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 23 posiedzeniu w dniu 11 lutego 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 14 posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 14 posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 15 posiedzeniu w dniu 8 marca 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 15 posiedzeniu w dniu 8 marca 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do wynajmu - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 maja 2004

Wiadomości

zmiana Naczelnika Biura - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Udostępnienie informacji publicznej - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie nr 95/04 z dnia 22.04.2004r.

zmiana kolejności wyświetlania - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 maja 2004

Wiadomości

Edycja wiadomości MAJĄTEK - [Wszystkie zmiany]

zmieniono wartość poszczegolnych składników majątku oraz liczbe węzłów cieplnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Majątek i struktura własności - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry, ewidencje - [Wszystkie zmiany]

 • - Spółka utrzymuje się z dochodów własnych.
 • - Przychody ze sprzedaży energii cieplnej stanowią 98% przychodów ogółem.
 • - Przychody z działalności podstawowej tj. sprzedaży energii cieplnej, pokrywają jej koszty.
 • - Planowany zysk brutto na 2003 rok wynosi 500.000 zł i jest wynikiem pozostałej działalności.
 • - Planowana sprzedaż w 2003 roku wynosi 625.000 GJ.
 • - Średnioroczne zatrudnienie wynosi 150 osób.
 • - Spółka nie korzysta z dotacji.
-poprawiono - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Udostępnienie informacji publicznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.04. do 30.0402004 rok - [Wszystkie zmiany]

Zarząd Spółki jest etatowy i wykonuje funkcje zarządzania Spółką jako podmiotem działalności gospodarczej. W skład Zarządu wchodzą:

 • -mgr inż. Marian Mielcarek – Prezes Zarządu Spółki
 • -mgr Jadwiga Cwalina - Zastępca Prezesa Zarządu Spółki
 • - mgr inż. Ryszard Fiedorowicz - Zastepca Prezesa Zarządu Spółki - powołany uchwałą Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. w Łomży z dnia 17.02.2004 r.
- usunięto Zarząd Spółki jest etatowy i wykonuje funkcje zarządzania Spółką jako podmiotem działalności gospodarczej. W skład Zarządu wchodzą:
 • -mgr inż. Marian Mielcarek – Prezes Zarządu Spółki - zawieszony do 30.06.2004 r.
 • -mgr Jadwiga Cwalina - Zastępca Prezesa Zarządu Spółki - zawieszona do 30.06.2004 r.
 • - mgr inż. Ryszard Fiedorowicz - Zastepca Prezesa Zarządu Spółki - powołany uchwałą Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. w Łomży z dnia 17.02.2004 r.
Do dokonywania czynności prawnych, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki oraz reprezentowania jej, upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, bądź Z-ca Prezesa z Prokurentem łącznie. Zarząd udzielił prokury Pani Elzbiecie Truszkowskiej zatrudnionej na stanowisku głównej księgowej i Panu mgr inż. Zdzisławowi Pisowodzkiemu zatrudnionemu na stanowisku głównego inżyniera. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników. - dodano - [Wszystkie zmiany]

Dopisano listę klas oraz kryteria przyjęć - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Władze Spółki - Rada Nadzorcza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Władze Spółki - ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INWESTYCJE MPK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MAJĄTEK - informacje ogólne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Struktura własności - MPK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut /zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Schemat katalogu dżs opracowany w oparciu o schemat bibliografii regionalnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komputerowe bazy danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 193/XXX/04 z dnia z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 193/XXX/04 z dnia z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łomży. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 193/XXX/04 z dnia z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 193/XXX/04 z dnia z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: REJESTRY EWIDENCJE ARCHIWA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin pomocy na cele mieszkaniowe finansowanej z Funduszu Świadczeń Socjalnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry, ewidencje, archiwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę ulic: Strusiej i odcinka Kruczej na osiedlu Kraska w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie nr 90/04 z dnia 21.04.2004r.

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 90/04 z dnia 21.04.2004r. w sprawie: ustalenia zasad organizacji szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na rok szkolny 2004/2005. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 89/04 z dnia 21.04.2004r.

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 89/04 z dnia 21.04.2004r. w sprawie: ustalenia zasad organizacji burs szkolnych na rok szkolny 2004/2005. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 88/04 z dnia 21.04.2004r.

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 88/04 z dnia 21.04.2004r. w sprawie: ustalenia zasad organizacji szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2004/2005 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 91/04 z dnia 21.04.2004r.

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 91/04 z dnia 21.04.2004r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 94/04 z dnia 22.04.2004r.

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 94/04 z dnia 22.04.2004r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 98 / 04 z dnia 22 kwietnia 2004 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 98 / 04 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie: W sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 99/04 z dnia 23 kwietnia 2004r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 99/04 z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowań projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży: - terenów położonych: w rejonie ul. Dmowskiego (od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego) - OBSZAR P 9a, - terenów byłej rezerwy pod kolej - położonych od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej - OBSZAR P 9b, - terenów byłej rezerwy pod kolej - położonych od ul. Nowogrodzkiej do Lasu Jednaczewskiego - OBSZAR P 9c, - terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej - OBSZAR P 10, wraz z opracowaniem koncepcji zagospodarowania przestrzennego, obejmującej obszary w/w planów, z prognozą oddziaływania w/w planów na środowisko, prognozą skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych z uwzględnieniem art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 86/04 z dnia 21 kwietnia 2004 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 86/04 z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 67/04 z dnia 1 kwietnia 2004 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 67/04 z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 66/04 z dnia 1 kwietnia 2004 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 66/04 z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie: przeniesienia własności w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie NR 68/04 z dnia 01.04.2004r

Edycja wiadomości Zarządzenie NR 68/04 z dnia 01.04.2004r w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie jezdni ulicy Harcerskiej w Łomży wraz z kanalizacją deszczową - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin premiowania pracowników obsługi - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin ustalania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Majątek - [Wszystkie zmiany]

Usunięto podtytuł - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży na rok 2004 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan mierzenia jakości pracy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN SZKOLNY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: R E G U L A M I N - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: R E G U L A M I N PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pracownicy administracji i obsługi - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rada Pedagogiczna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Jana Walęckiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnej Marii Śmiarowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Dariusza Szymańskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Zbigniewa Szponarskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Romana Sarnackiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Jana Rybakiewicza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Ryszarda Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Zenona Piechocińskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Janusza Nowakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Ryszarda Matuszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Lecha Kołakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Macieja Głaz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Tomasza Gałązka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok Przewodniczącego Rady Jana Jarota - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Jana Chojnowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe za 2003 rok radnego Jerzego Brodziuka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Pawła Borkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Jana Bajno - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Pawła Augustyniaka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na wykonanie wycen nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Plan finansowy na 2004 - [Wszystkie zmiany]

Poprawiono błąd w tytule - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Instrukcja inwentaryzacyjna III LO - [Wszystkie zmiany]

Zmieniono podtytuł - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut /zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Pawła Augustyniaka - [Wszystkie zmiany]

Zmieniono standard kodowania polskich liter, tak aby były widoczne. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 maja 2004

Wiadomości

Edycja wiadomości Wydziały UM - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu miejskiego w Łomży przy ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Majątek i struktura własności - [Wszystkie zmiany]

formatowanie tekstu - [Wszystkie zmiany]

Formatowanie dokumentu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Zespołu Szkół Drzewnych Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Formatowanie dokumentu - [Wszystkie zmiany]

Formatowanie dokumentu - [Wszystkie zmiany]

Formatowanie dokumentu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Budżet Zespołu Szkół Drzewnych Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Budżet Zespołu Szkół Drzewnych Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały - druk nr 277A - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały - druk nr 276A - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały - druk nr 276B - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały - druk nr 276C - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały - druk nr 270A - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WNIOSEK RADY MIEJSKIEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Mienie komunalne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt UchwałyRad Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łomży na lata 2004 – 2015 , którego integralną część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Gospodarki Transportowej Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 maja 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: przetarg ograniczony na dostawę materiałów preizolowanych - [Wszystkie zmiany]

Na 19 posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2003 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 19 posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 24 posiedzeniu w dniu 24 lutego 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 24 posiedzeniu w dniu 24 lutego 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 193/XXX/04 z dnia z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 193/XXX/04 z dnia z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łomży. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 193/XXX/04 z dnia z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 193/XXX/04 z dnia z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INWESTYCJE - informacje ogólne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PLANY I ZAMIERZENIA - informacje ogólne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MAJĄTEK - informacje ogólne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

aktualizacja danych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Edycja wiadomości Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 20 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Program Szkolnej Profilaktyki w ZS1

Dodanie nowej wiadomości: Program Szkolnej Profilaktyki w ZS1 - [Wszystkie zmiany]

Program poprawy frekwencji w ZS1

Dodanie nowej wiadomości: Program poprawy frekwencji w ZS1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin gospodarowania środkami funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w ZS1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZS1 - [Wszystkie zmiany]

Szkolny System Oceniania w SP3

Dodanie nowej wiadomości: Szkolny System Oceniania w SP3 - [Wszystkie zmiany]

Szkolny system oceniania zachowania w ZS1

Dodanie nowej wiadomości: Szkolny system oceniania zachowania w ZS1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2003 rok - ZS1 świetlica - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe za 2003 rok - ZS1 SP3 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe za 2003 rok - ZS1 PG3 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki (I LO) - ogólne wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Program autorski klasy matematyczno – przyrodniczej rozszerzający profil biologiczny

Dodanie nowej wiadomości: Program autorski klasy matematyczno – przyrodniczej rozszerzający profil biologiczny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan finansowy na 2004 rok - ZS1 PG3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan finansowy na 2004 r. ZS1 SP3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan finansowy na 2004 r. ZS1 - świetlica - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT PUBLICZNEGO TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA DOROSŁYCH - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT PUBLICZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomży, przeznaczonej do przekazania w najem - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM WYCHOWAWCZY SP3

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM WYCHOWAWCZY SP3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: STATUT - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Publicznego Gimnazjum Nr 2 W Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KADRA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości KADRA - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 maja 2004

Wiadomości

Na 34 posiedzeniu w dniu 15 marca 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 34 posiedzeniu w dniu 15 marca 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 35 posiedzeniu w dniu 17 marca 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 35 posiedzeniu w dniu 17 marca 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkoły Podstawowej Nr 7 im. A.Mickiewicza w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chopina w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Pawła Borkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 27 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O MAJĄTKU SPÓŁKI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 192/XXX/04 - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Władze Spółki - ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Władze Spółki - ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Władze Spółki - ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZARZĄD - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZARZĄD - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BUDŻET - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYNIKI OKRESOWYCH POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEKÓW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O JAKOŚCI PRODUKOWANEJ WODY - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGÓLNE INFORMACJE - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: BUDŻET - informacje ogólne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MPEC Sp. z o.o. w Łomży - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

zmieniono datę 25.05.2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Podczas obrad XXX sesji w dniu 28 kwietnia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad XXX sesji w dniu 28 kwietnia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 maja 2004

Wiadomości

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: budżet MPK wykonanie za 2003 r.i plan na 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości budżet MPK wykonanie za 2003 r.i plan na 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Jednaczewskiej w Łomży w zakresie budowy jezdni wraz z wpustami deszczowymi i przebudową odcinka sieci wodociągow - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: dyrekcja MPK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: majątek - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Trasy MPK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MPEC Sp. z o.o. w Łomży - plany i zamierzenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zatrudnienie MPK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MPEC Sp. z o.o. w Łomży -przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 128/04 z dnia 28 maj 2004 rok

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 128/04 z dnia 28 maj 2004 rok w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2004 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 maja 2004

Wiadomości

Na 31 posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 31 posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 29 posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2004 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 29 posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej