Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 grudnia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 grudnia 2005

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 grudnia 2005

Wiadomości

Na 55 posiedzeniu w dniu 25 października 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 55 posiedzeniu w dniu 25 października 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 grudnia 2005

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko /Inspektora/ Pełnomocnika Prezydenta ds. Zamówień Publicznych, Analiz Ekonomicznych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko /Inspektora/ Pełnomocnika Prezydenta ds. Zamówień Publicznych, Analiz Ekonomicznych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych kserokopiarek i innych urządzeń biurowych. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Spotkanie wigilijne emerytów - byłych pracowników DPS w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 grudnia 2005

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Na 37 posiedzeniu w dniu 21 listopada 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 37 posiedzeniu w dniu 21 listopada 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 58 posiedzeniu w dniu 21 listopada 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 58 posiedzeniu w dniu 21 listopada 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 grudnia 2005

Wiadomości

Na 56 posiedzeniu w dniu 17 listopada 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 56 posiedzeniu w dniu 17 listopada 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 grudnia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zakres działania Biura Prezydenta Miasta - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zakres działania Stanowiska Kadr Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zakres działania Stanowiska Kadr Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zakres działania Biura Prasowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Biura Prezydenta Miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. kadr - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Biura Prasowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska Kontroli i Analiz. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds Zarządzania Kryzysowego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 159/05 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie: ustalenia zasad oceny i harmonogramu przeprowadzenia oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 grudnia 2005

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: REAGOWANIE KRYZYSOWE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Biura Prawnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres dzialania Biura Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska ds. Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Oddział Budżetu

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Oddziału Budżetu - [Wszystkie zmiany]

Oddział Podatków

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Oddziału Podatków - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Oddziału Budżetu Oświaty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. Eksploatacji Infrastruktury Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Biura Strefy Ograniczonego Postoju - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WIR/

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Oddziału Inwestycji i Zamówień Publicznych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. Promocji Miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. Polityki Gospodarczej i Rozwoju Miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. Wdrażania Projektów Dofinansowywanych z Unii Europejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Oddziału Urbanistyki i Architektury - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Oddziału Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Wydział Edukacji /WED/

Edycja wiadomości Wydział Oświaty, kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. Oświaty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie nr 197 z dnia 5 grudnia 2005 r

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 197 z dnia 5 grudnia 2005 r w sprawie: zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 25/04 z dnia 4 lutego 2004 r w sprawie : zapewnienia przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz zasad gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności , gospodarności i celowości w Urzędzie Miejskim w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 grudnia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - Obszar P9b - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie Audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Polnej 40A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 grudnia 2005

Wiadomości

Na 59 posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 59 posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 grudnia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienia ogólne Regulaminu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zasady kierowania urzędem - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Organizacja urzędu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zadania naczelników wydziałów i biur - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zasady opracowywania projektów uchwał Rady Miejskiej oraz współdziałania Biura Rady Miejskiej z wydziałami - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakresy działania wydziałów i biur - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienia końcowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Skargi i wnioski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Upoważnienia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zasady podpisywania pism i decyzji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. Oświaty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Biura Kultury, Sportu i Turystyki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Oddziału Mieszkalnictwa i Spraw Lokalowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Oddziału Świadczeń Rodzinnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawnościi - [Wszystkie zmiany]

Biuro Rady Miejskiej /BRM/

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Biura Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Urząd Stanu Cywilnego /USC/

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Komendant – Stefan Iwaniecki (zakres działania) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Wydziału Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Biuro Audytu i Kontroli /BAK/

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego - [Wszystkie zmiany]

Na 52 posiedzeniu w dniu 25 października 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 52 posiedzeniu w dniu 25 października 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Podczas obrad LVII sesji w dniu 26 listopada 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad LVII sesji w dniu 26 listopada 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 grudnia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Biura Obsługi Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Biura Obslugi Informatycznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Stanowiska ds. Obslugi Klienta - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Spotkanie wigilijne w Domu Pomocy Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Druk 572 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Druk 572 A - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Druk 575 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Druk 575 A - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 grudnia 2005

Wiadomości

Na 53 posiedzeniu w dniu 22 listopada 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 53 posiedzeniu w dniu 22 listopada 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 grudnia 2005

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Łomża: budowa budynku mieszkalnego 48 rodzinnego przy ul. Śniadeckiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 grudnia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na podinspektora - w Biurze Strefy Ograniczonego Postoju Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na podinspektora - w Biurze Strefy Ograniczonego Postoju Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko podinspektora w Straży Miejskiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko podinspektora w Straży Miejskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 grudnia 2005

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 grudnia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin otwartego konkursu ofert w sferze sportu i kultury fizycznej. - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży

Edycja wiadomości Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wzór oferty na realizację zadania publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 grudnia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Nr Or. 3410 - 5/05 w trybie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówien publicznych, na dostawę materiałów biurowych dla .... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dotyczy postępowania o udzielenie zamowienia publicznego Nr )r. 3410 - 4/05 w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. - prawo zamówień publicznychna dostawę materiałów eksploatacyjnych.... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej