Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lutego 2006

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lutego 2006

Wiadomości

Edycja wiadomości Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości , że przeznacza w najem, teren znajdujący się w rejonie zabytkowej Alei Lipowej, przy cmentarzu parafialnym w Łomży, przy... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 lutego 2006

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lutego 2006

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 60 000 EURO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 60 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lutego 2006

Wiadomości

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartosci poniżej 60.000 euro na dostawy drobiu, konserw i przetworów z mięsa, wędlin oraz wędlin drobiowych

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartosci poniżej 60.000 euro na dostawy drobiu, konserw i przetworów z mięsa, wędlin oraz wędlin drobiowych dla DPS w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 lutego 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DRUK NR 597A - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Edycja wiadomości Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 09 lutego 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: UWAGA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: 1% od podatku na rzecz Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora w Biurze Strefy Ograniczonego Postoju Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora w Biurze Strefy Ograniczonego Postoju Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 lutego 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁOMŻY W 2005 ROKU ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH nadzorowanych przez Prezydenta Łomży (zakres wszystkich organizacji to sport i kultura fizyczna)

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH nadzorowanych przez Prezydenta Łomży (zakres wszystkich organizacji to sport i kultura fizyczna) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) z wykonania zadania publicznego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.01. do 31.01.2006 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 lutego 2006

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 lutego 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Na 38 posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2005 roku

Edycja wiadomości Na 38 posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 54 posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 54 posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 55 posiedzeniu Komisji w dniu 19 grudnia 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 55 posiedzeniu Komisji w dniu 19 grudnia 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 56 posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 56 posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 lutego 2006

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 148/05 z dnia 29 lipca w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: \"Modernizacja ulicy Mickiewicza\" . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZARZĄDZENIE Nr 148/05 z dnia 29.07.2005r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: \"Modernizacja ulicy Mickiewicza\" . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 208/05 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych, w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Miasta Łomża, na uzupełnienie działek podstawowych, dla poprawienia ich zagospodarowania. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lutego 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: DRUK Nr 596A - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lutego 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: DRUK Nr 596A - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 90/06 z dnia 3 czerwca w sprawie: podziału środków na dofinansow anie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża na 2005. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lutego 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 lutego 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM NE REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY W ROKU 2005 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 89/05 z dnia 2 czerwca w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 148/05 z dnia 15 września w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: \"Modernizacja ulicy Mickiewicza\" . - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lutego 2006

Wiadomości

Podczas obrad LX sesji w dniu 18 stycznia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad LX sesji w dniu 18 stycznia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 39 posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 39 posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady na 2006 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady na 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 lutego 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Miasta Łomża z przeznaczeniem.. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grypa ptaków - Dyrektywa Rady 92/40 EEC z dnia 19 maja 1992 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian