Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 marca 2006

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie dotyczące programu celowego PFRON - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKI ALIMENTACYJNE W ROKU KALENDARZOWYM 2005 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKI ALIMENTACYJNE W ROKU KALENDARZOWYM 2005 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2006 r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: UWAGA ŚWIADCZENIOBIORCY I ZALICZKOBIORCY - NIE SKŁADAMY OŚWIADCZEŃ CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH ZA 2005 ROK, tj. załącznika nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 marca 2006

Wiadomości

zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: druk 612 Funkcjonowanie zastępczej opieki nad dzieckiem na terenie miasta Łomża w 2005r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonywanie projektów podziałów działek na terenie Miasta Łomża w 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 marca 2006

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Druk Nr 614 A - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora w Oddziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydziału Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora w Oddziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydziału Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt Uchwały Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 marca 2006

Wiadomości

Na 60 posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 60 posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 12 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ZJAZD KONTROLOWANY nr 1/2005 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZJAZD KONTROLOWANY nr 2/2005 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZJAZD KONTROLOWANY nr 1/2005 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZJAZD KONTROLOWANY nr 1/2005 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 marca 2006

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZJAZD KONTROLOWANY NR 3/2006 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 30/06 z dnia 8 marca w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości, stanowiące własność Miasta Łomża na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 31/06 z dnia 8 marca w sprawie: nabycia udziału we Wspólnocie Pastwiskowej „Pulwy” w Łomży do zasobu nieruchomości Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 32/06 z dnia 10 marca w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Miasta Łomża, na uzupełnienie działki sąsiedniej, dla poprawienia jej zagospodarowania. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 marca 2006

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DRUK nr 621A - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DRUK nr 622 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DRUK nr 623 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 marca 2006

Wiadomości

Podczas obrad LXI sesji w dniu 22 lutego 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad LXI sesji w dniu 22 lutego 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiatowy Zespół ds Orzekania Niepełnosprawności - [Wszystkie zmiany]

Orzekanie o niepełnosprawności

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 16 marca 2006

Wiadomości

Urząd Miejski w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż regału do składowania i przechowywania ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego w modernizowanym budynku Ratusza w Łomży....

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miejski w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż regału do składowania i przechowywania ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego w modernizowanym budynku Ratusza w Łomży.... - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Edycja wiadomości Zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 marca 2006

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2005 - 2007 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na wspólne posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na wspólne posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 marca 2006

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 marca 2006

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie uchwalenia reulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sieci oświetleniowej w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Na wykonanie remontu sieci oświetleniowej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na wspólne posiedzenie

Edycja wiadomości Zaproszenie na wspólne posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Na 40 posiedzeniu w dniu 20 lutego 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 40 posiedzeniu w dniu 20 lutego 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 60 posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 60 posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 61 posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 61 posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 62 posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 62 posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 25 marca 2006

Wiadomości

Edycja wiadomości Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 marca 2006

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: bbbbb - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przeznaczeniu terenu w najem - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oferta najmu terenu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 marca 2006

Wiadomości

Na 63 posiedzeniu w dniu 20 lutego 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 63 posiedzeniu w dniu 20 lutego 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 41 posiedzeniu w dniu 20 marca 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 41 posiedzeniu w dniu 20 marca 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 marca 2006

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian