Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 grudnia 2006

Wiadomości

1. Zmieniono zał 8_3 - konstrukcja jezdni i chodnika 2. Dodano plik: SST - uzupełnienie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodano plik : Pismo - odpowiedź (zał 35) - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Rada Miasta - skład - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Rada Miasta - skład - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

zmiana tytułu - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy druku - [Wszystkie zmiany]

zmiana tytułu - [Wszystkie zmiany]

zmiana terminu - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 04 grudnia 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 oraz w obiektach użytkowanych przez Urząd. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 grudnia 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: V PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY - 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OPINIA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OFERTA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudnia 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ulicy Al. Legionów - od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. „zerówkę” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na 2 stanowiska informatyka w Biurze Obsługi Informatycznej Wydziału Organizacji i Obsługi Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na 2 stanowiska informatyka w Biurze Obsługi Informatycznej Wydziału Organizacji i ObsługiUrzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na 2 stanowiska informatyka w Biurze Obsługi Informatycznej Wydziału Organizacji i ObsługiUrzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na 2 stanowiska informatyka w Biurze Obsługi Informatycznej Wydziału Organizacji i Obsługi Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 grudnia 2006

Wiadomości

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Rada Miasta - skład - [Wszystkie zmiany]

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY PODJĘTE W V KADENCJI

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały Rady Miejskiej Łomży podjęte w V kadencji. - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej Łomży IV kadencji obejmującej lata 2002 - 2006

Dodanie nowej wiadomości: Skład Rady Miejskiej Łomży IV kadencji obejmującej lata 2002 - 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zawarciu umowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 grudnia 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Prezydenta Miasta Pana Jerzego Brzezińskiego składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ulicy B. Prusa w Łomży - etap I - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Czasowe zajęcie terenu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 11 grudnia 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - modernizacja ulicy B. Prusa w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin otwartego konkursu ofert w sferze sportu i kultury fizycznej. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 grudnia 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dotacje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielone przedsiębiorcom na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w III k - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DRUK Nr 11 A - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 grudnia 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I INNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA MIASTA ŁOMŻA w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów na ul. Zjazd w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MOPS w Łomży ogłasza konkurs na stanowisko ds. kadr - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 grudnia 2006

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DRUK Nr 11 A - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DRUK Nr 11 A - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarzadzenie 109/06 z dnia 30 czerwca w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta - III kwartał 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 grudnia 2006

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 grudnia 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zawarciu umowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 grudnia 2006

Wiadomości

zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Na 30 posiedzeniu w dniu 2 lipca 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza, że w wyniku postępowania na sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w ... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 grudnia 2006

Wiadomości

dopisanie krs i nip firmy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJE OGÓLNE - [Wszystkie zmiany]

wprowadzenie nowych taryf na rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 grudnia 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 grudnia 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 grudnia 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja Strategii Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 grudnia 2006

Wiadomości

Podczas obrad I sesji w dniu 27 listopada 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad I sesji w dniu 27 listopada 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Podczas obrad II sesji w dniu 6 grudnia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad II sesji w dniu 6 grudnia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów na ul. Zjazd w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów na ul. Zjazd w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 grudnia 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na materiały biurowe dla Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zawarciu umowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej