Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 stycznia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE-uwarunkowania środowiskowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Wpis do rejestru wyborców

zmiana opłaty skarbowej - [Wszystkie zmiany]

środa, 03 stycznia 2007

Wiadomości

Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu: "Przebudowa ulicy Dobrej"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu: "Przebudowa ulicy Dobrej" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Decyzja zezwalająca na zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym

Edycja wiadomości Decyzja zezwalająca na zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na ustawienie kiosku lub reklamy w pasie drogowym

Edycja wiadomości Zezwolenie na ustawienie kiosku lub reklamy w pasie drogowym - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na ustawienie kiosku lub reklamy w pasie drogowym

Edycja wiadomości Zezwolenie na ustawienie kiosku lub reklamy w pasie drogowym - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia liniowych urządzeń obcych

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja zwierząt egzotycznych

Edycja wiadomości Rejestracja zwierząt egzotycznych - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na urządzenie zjazdu z ulicy

Edycja wiadomości Zezwolenie na urządzenie zjazdu z ulicy - [Wszystkie zmiany]

Zmiana organizacji ruchu na drogach

Edycja wiadomości Zmiana organizacji ruchu na drogach - [Wszystkie zmiany]

Decyzja zezwalająca na zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym

Edycja wiadomości Decyzja zezwalająca na zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym - [Wszystkie zmiany]

Decyzja zezwalająca na zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym

Edycja wiadomości Decyzja zezwalająca na zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia liniowych urządzeń obcych

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na ustawienie kiosku lub reklamy w pasie drogowym

Edycja wiadomości Zezwolenie na ustawienie kiosku lub reklamy w pasie drogowym - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa

Edycja wiadomości Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego o łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha

Edycja wiadomości Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego o łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha - [Wszystkie zmiany]

Wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia

Edycja wiadomości Wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym

Edycja wiadomości Decyzja o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym - [Wszystkie zmiany]

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

Edycja wiadomości Przyjęcie dokumentacji geologicznej - [Wszystkie zmiany]

Wpis do rejestru zwierząt

Edycja wiadomości Wpis do rejestru zwierząt - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Edycja wiadomości Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów

Edycja wiadomości Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb z wyjątkiem statków rejestrowanych i oznakowanych na podstawie odrębnych przepisów

Edycja wiadomości Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb z wyjątkiem statków rejestrowanych i oznakowanych na podstawie odrębnych przepisów - [Wszystkie zmiany]

Karta wędkarska

Edycja wiadomości Karta wędkarska - [Wszystkie zmiany]

Karta łowiectwa podwodnego

Edycja wiadomości Karta łowiectwa podwodnego - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Edycja wiadomości Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Edycja wiadomości Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na urządzenie zjazdu z ulicy

Edycja wiadomości Zezwolenie na urządzenie zjazdu z ulicy - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 04 stycznia 2007

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie "Pomocna Dłoń" - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KONKURS W BURSIE SZKOLNEJ NR 1 "NAJPIĘKNIEJSZA KARTA BOŻONARODZENIOWA" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Edycja wiadomości Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

piątek, 05 stycznia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia Majątkowe radnego Jana Bajno - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Bandzul - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Pawła Borkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Jerzego Brodziuka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Jana Chojnowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Mariusza Chrzanowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Głaz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Gołaszewskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Piotra Grabani - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Jana Kleczyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Jarosława Kozłowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnej Wandy Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnej Krystyny Michalczyk-Kondratowicz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Janusza Nowakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnej Bogumiły Olbryś - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Szewczyka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Tadeusza Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tysięcy euro - dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży .

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tysięcy euro - dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży . - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 07 stycznia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: WIGILIJNA KOLACJA W BURSIE SZKOLNEJ NR 1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 stycznia 2007

Wiadomości

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przygotowanie i wydanie gorących posiłków

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zawarciu umowy na przygotowanie i wydanie gorących posiłków - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Oddziale Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Oddziale Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 stycznia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Drugi nabór w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego ogłoszony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Fundusz Kapitału Początkowego-Mechanizm Norweski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Fundusz Kapitału Początkowego-Mechanizm Norweski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Granty na projekty kulturowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 stycznia 2007

Wiadomości

Na 1 posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 1 posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 2 posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 2 posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: RITA - Przemiany w Regionie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: bbvbb - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uproszeczenia we wnioskach aplikacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt MICHAEL - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 stycznia 2007

Wiadomości

Na 1 posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 1 posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 stycznia 2007

Wiadomości

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Bandzul - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Pawła Borkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia Majątkowe radnego Jana Bajno - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Pawła Borkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Jerzego Brodziuka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Mariusza Chrzanowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Głaz - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Gołaszewskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Piotra Grabani - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Jana Kleczyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Jarosława Kozłowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Wandy Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Krystyny Michalczyk-Kondratowicz - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Janusza Nowakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Bogumiły Olbryś - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Szewczyka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Tadeusza Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zawarciu umowy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zawarciu umowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 stycznia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - Stypendia Unijne za rok szkolny i akademicki 2006/2007. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Informacja - Stypendia Unijne za rok szkolny i akademicki 2006/2007. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

wtorek, 16 stycznia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Konkursy grantowe 2007 - [Wszystkie zmiany]

Wydział Architektury /WAR/

Edycja wiadomości Wydział Gospodarki Przestrzennej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

REJESTRACJA URODZIN

Edycja wiadomości REJESTRACJA URODZIN - [Wszystkie zmiany]

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Edycja wiadomości ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

Edycja wiadomości ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM) - [Wszystkie zmiany]

REJESTRACJA ZGONU

Edycja wiadomości REJESTRACJA ZGONU - [Wszystkie zmiany]

WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Edycja wiadomości WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Edycja wiadomości WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ - [Wszystkie zmiany]

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Edycja wiadomości POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

Edycja wiadomości OŚWIADCZENIE O UZNANIU DZIECKA - [Wszystkie zmiany]

DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA

Edycja wiadomości DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA - [Wszystkie zmiany]

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Edycja wiadomości NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI - [Wszystkie zmiany]

WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Edycja wiadomości WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH - [Wszystkie zmiany]

WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Edycja wiadomości WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ - [Wszystkie zmiany]

USTALENIE I ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

Edycja wiadomości USTALENIE I ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO - [Wszystkie zmiany]

UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO

Edycja wiadomości UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO - [Wszystkie zmiany]

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

Edycja wiadomości SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO - [Wszystkie zmiany]

NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Edycja wiadomości NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE - [Wszystkie zmiany]

WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Edycja wiadomości WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH - [Wszystkie zmiany]

środa, 17 stycznia 2007

Wiadomości

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Bandzul - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 stycznia 2007

Wiadomości

Edycja wiadomości Statut Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szczegółowe dane - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Sprawozdanie z działalności Muzeum Północno- Mazowieckiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży na 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Plan pracy Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży na 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży na 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży na 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Plan działalności Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży na 2005 rok. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Plan pracy Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży na 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 stycznia 2007

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE-uwarunkowania środowiskowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Równać Szanse 2007 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 stycznia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konkursu na stanowisko ds. kadr w MOPS - [Wszystkie zmiany]

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.12 do 31.12.2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.12 do 31.12.2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 stycznia 2007

Wiadomości

Na 2 posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2007 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 2 posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE-środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Na 1 posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 1 posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 2 posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 2 posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 1 posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 1 posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 stycznia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: WIGILIA 2006 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 stycznia 2007

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Na 3 posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2007 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 3 posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 stycznia 2007

Wiadomości

Lista osób spełniających wymogi formalne na stanowisko podinspektora w oddziale podatków wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Lista osób spełniających wymogi formalne na stanowisko podinspektora w oddziale podatków wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Publicznego Gimnazjum nr 3 im. 33 Pułku Piechoty w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkolny System Wychowawczy PG 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wewnątrzszkolny System Oceniania PG 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin pracy Rady Pedagogicznej PG 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Rady Rodziców przy PG 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Samorządu Uczniowskiego PG 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin oceniania zachowania uczniów PG 3 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin dofinansowania WDN PG 3 - [Wszystkie zmiany]

Program rozwoju PG 3 na lata 2004 - 2009

Dodanie nowej wiadomości: Program rozwoju PG 3 na lata 2004 - 2009 - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram zadań wynikających z programu rozwoju na rok 2004/ 2005

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram zadań wynikających z programu rozwoju na rok 2004/ 2005 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kadra PG 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Charakterystyka szkoły - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz programów i podręczników na r.szk. 2006/2007 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Procedura wewnętrznego mierzenia jakości pracy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Procedura hospitacji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Procedura funkcjonowania WDN - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy edukacyjnej PG 3 na rok szkolny 2006/2007

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy edukacyjnej PG 3 na rok szkolny 2006/2007 - [Wszystkie zmiany]

Program szkolnej profilaktyki na lata 2006 - 2008

Dodanie nowej wiadomości: Program szkolnej profilaktyki na lata 2006 - 2008 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 stycznia 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 stycznia 2007

Wiadomości

Wykaz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych......

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych...... - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia Majątkowe radnego Jana Bajno - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 stycznia 2007

Wiadomości

Informacja o zawarciu umowy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zawarciu umowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian