Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE-powiadomienie stron o decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wartość pomocy publicznej udzielonej w IV kwartale 2006 roku wynikająca z: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W IV KWARTALE 2006R - [Wszystkie zmiany]

Podczas obrad III sesji w dniu 27 grudnia 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad III sesji w dniu 27 grudnia 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych, prawnych, oraz jednostek organizacyjnych......... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy INSPEKTORA DS. ADNINISTRACYJNO – GOSPODARCZYCH I SEKRETARIATU - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MŁODZIEŻ BURSY SZKOLNEJ NR 1 BABCIOM I DZIADKOM Z DPS - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości PREZENTACJE GRUP W BURSIE SZKOLNEJ NR 1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 lutego 2007

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 lutego 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wnioski o dofinansowanie projektó w ramach Akcji 2 programu "EUROPA DLA OBYWATELI" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs UE: Wsparcie działań kulturalnych (część 1.2.2) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Fundusz Edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dotacje na szkolenia, staże, studia podyplomowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 lutego 2007

Wiadomości

Edycja wiadomości Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości UPOWAŻNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lutego 2007

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora w Oddziale Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora w Oddziale Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przebiegu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Inspektor ds. administracyjno – gospodarczych i sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 lutego 2007

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Al. Legionów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 lutego 2007

Wiadomości

Edycja wiadomości Miejski Rzecznik Konsumentów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę 150-250ton węgla - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża o g ł a s z a przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Łomży przy ul. Sikorskiego. - [Wszystkie zmiany]

Na 2 posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2007 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 2 posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 3 posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2007 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 3 posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 4 posiedzeniu w dniu 5 lutego 2007 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 4 posiedzeniu w dniu 5 lutego 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza przetarg nieograniczony na : - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 21/07 z dnia 16 lutego w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łomża w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 lutego 2007

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Na 4 posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2007 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 4 posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 5 posiedzeniu w dniu 1 lutego 2007 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 5 posiedzeniu w dniu 1 lutego 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. administracyjno – gospodarczych i sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko pracy INSPEKTORA DS. ADNINISTRACYJNO – GOSPODARCZYCH I SEKRETARIATU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe zatoki do kontroli i ważenia pojazdów w ul. Zjazd w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe zatoki do kontroli i ważenia pojazdów w ul. Zjazd w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KADRY/funkcje i kompetencje/ - [Wszystkie zmiany]

Podczas obrad IV sesji w dniu 31 stycznia 2007 roku

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad IV sesji w dniu 31 stycznia 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Rada Miasta - skład - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Łomżyńska Orkiestra Kameralna - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Łomżyńska Orkiestra Kameralna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE z wykonania planów finansowych za rok 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości SPRAWOZDANIE z wykonania planów finansowych za rok 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości SPRAWOZDANIE z wykonania planów finansowych za rok 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości SPRAWOZDANIE z wykonania planów finansowych za rok 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na remont z przebudową pływalni przy S P Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BUDŻET Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BUDŻET Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BUDŻET Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BUDŻET Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BUDŻET Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Pracownicy Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Pracownicy Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Pracownicy Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Pracownicy Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Pracownicy Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Pracownicy Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Łomżyńska Orkiestra Kameralna - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Łomżyńska Orkiestra Kameralna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 25 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert - dożywianie osób ubogich w 2007r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert w sprawie prowadzenia Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w 2007r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie dokumentacji technicznej dla Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych w sferze kultury

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych w sferze kultury - [Wszystkie zmiany]

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych w sferze sportu i kultury fizycznej

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych w sferze sportu i kultury fizycznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet miasta Łomży na 2007r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości SPRAWOZDANIE z wykonania planów finansowych za rok 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przeprowadzone kontrole: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE-zawiadomienie stron w postępowaniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 26/07 z dnia 22 lutego

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 26/07 z dnia 22 lutego w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury oraz sportu i kultury fizyc - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 23/V/07 z dnia z dnia 21 lutego 2007 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 23/V/07 z dnia z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie: w sprawie budżetu miasta Łomży na 2007 rok. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/07 z dnia 22 lutego

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 26/07 z dnia 22 lutego w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury oraz sportu i kultury fizyc - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Sychowicza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ŁOMZYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PATOLOGII SPOŁECZNEJ NA 2007 ROK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2007 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE OCHRONY ZDROWIA - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zakres działania Stanowiska ds. Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 26/07 z dnia 22 lutego

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 26/07 z dnia 22 lutego w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury oraz sportu i kultury fizyc - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 lutego 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron w postępowaniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej