Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

sobota, 01 marca 2008

Wiadomości

Edycja wiadomości OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRZEDSZKOLU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 02 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: STATUT Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży, ul. Polowa 57B - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży, ul. Polowa 57B - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży, ul. Polowa 57B - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ostateczna L i s t a osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady na 2008 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady na 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wiadomości ogólne o przedszkolu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wiadomości ogólne o przedszkolu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wiadomości ogólne o przedszkolu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wiadomości ogólne o przedszkolu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zakres działania Biura Prasowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ,,,, - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ,,,,nnnn - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ,,,,nnnn - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ,,,,nnnn - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Statut/zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut przedszkola - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Majątek ZSMiO nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Statut Szkoły - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rekrutacja 2008/09 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 marca 2008

Wiadomości

aktualizacja podstawy prawnej - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja podstawy prawnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej drogowej remontu ulicy Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Statut Przedszkola Publicznego nr 14 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Statut/zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Statut/zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MAJATEK DPS - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: BUDŻET 2008 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na remont i modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży, ul. Polowa 57B - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży, ul. Polowa 57B - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT Przedszkola Publicznego nr 2 w Łomży, ul. Polowa 57B - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SPOTKANIE INTEGRACYJNE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" za 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyciąg z Uchwały Nr 1/2008 w prawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ulicy Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan kosztów na 2008 r. - "Pomocna Dłoń" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan przychodów na 2008 r. - "Pomocna Dłoń" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyciąg z Uchwały nr 2/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu przychodu i kosztów na 2008 r. - "Pomocna Dłoń" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan Finansowy na 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z REALIZACJI ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PATOLOGII SPOŁECZNEJ W 2007 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania: Modernizacja ulicy Kierzkowej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 marca 2008

Wiadomości

Uwaga 1: W dniu 10.03.2008r. wymieniono uszkodzone załączniki nr 2 - oświadczenie i nr 9 - opis techniczny. Uwaga 2: Załącznik nr 23 (SST) jest katalogiem skompresowanym (zawierającym pliki SST). Najwygodniej jest najpierw zapisać go na dysku, a następnie rozpakować. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Stautut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko urzednicze - Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, określone jako Obszar P1 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki (I LO) - ogólne wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Statut Publicznego Gimnazjum nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę nowych wodomierzy do wody zimnej wraz z odkupieniem starych (w ramach rozliczenia) i transportem do Zakładu Wodociągów w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na Inspektora w Oddziale Inwestycji Wydziału Polityki Gospodarczej i Inwestycji UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Inspektora w Oddziale Inwestycji Wydziału Polityki Gospodarczej i Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Edycja wiadomości Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wykaz firm uprawnionych do usuwania odpadów zawierających azbest na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU ZSO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki (I LO) - ogólne wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU ZSO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: TRYB USTALANIA OCENY ROCZNEJ/ŚRÓDROCZNEJ/Z ZACHOWANIA UCZNIÓW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan rozwoju szkoły na lata 2004 – 2009 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na przebudowę ulicy Nadnarwiańskiej w Łomży na odcinku 340 m - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji technicznej - na podstawie koncepcji opracowanej w 2007r. - Grodu w Łomży przy ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 marca 2008

Wiadomości

/ w zakresie ŁPPiRPA oraz PS/ UM w Łomży, Stanowisko ds. Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej informuje,

Dodanie nowej wiadomości: UM w Łomży, Stanowisko ds. Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej informuje, - [Wszystkie zmiany]

/w zakresie ochrony zdrowia/ UM w Łomży, Stanowisko ds. Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej informuje,

Dodanie nowej wiadomości: /w zakresie ochrony zdrowia/ UM w Łomży, Stanowisko ds. Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej informuje, - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 marca 2008

Wiadomości

Edycja wiadomości ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU ZSO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU ZSO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.02.do 29.02.2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU ZSO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Na 24 posiedzeniu w dniu 12 lutego 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 24 posiedzeniu w dniu 12 lutego 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 25 posiedzeniu w dniu 19 lutego 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 25 posiedzeniu w dniu 19 lutego 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 marca 2008

Wiadomości

Na 25 posiedzeniu w dniu 19 lutego 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 25 posiedzeniu w dniu 19 lutego 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na remont elewacji budynku w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji technicznej drogowej remontu ulicy Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na wykonanie ujęcia wody podziemnej na terenie stadionu miejskiego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet miasta Łomża na 2008 rok. - [Wszystkie zmiany]

w zwiazku z zapytaniem jednego z wykonawców Miasto Łomża udziela odpowiedzi zgodnie z załącznikiem - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym " Modernizacja ul.Stefana Żeromskiego w Łomży " - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na remont i modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

W zwiazku z zapytaniami jednego z wykonawcówe Urząd Miejski w Łomży udziela odpowiedzi zgodnie z zał. nr 51 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: SPOTKANIE WIELKANOCNE 2008 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 marca 2008

Wiadomości

Uwaga! w zwiazku z zapytaniem jednego z Wykonawców Miasto Łomża udziela odpowiedzi zgodnie z załącznikiem nr 24 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Statut Przedszkola Publicznego nr 14 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Kadra - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad XXVI sesji w dniu 27 lutego 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 16 posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 16 posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 17 posiedzeniu w dniu 14 lutego 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 17 posiedzeniu w dniu 14 lutego 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 22 posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 22 posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 23 posiedzeniu w dniu 25 lutego 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 23 posiedzeniu w dniu 25 lutego 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanału deszczowego na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Łagody w Łomży o długości 355 m - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 marca 2008

Wiadomości

Na 31 posiedzeniu w dniu 26 lutego 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 31 posiedzeniu w dniu 26 lutego 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Uwaga w dniu 31.03.2008r Miasto Łomża udzieliło odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców. Treść pytania i odpowiedzi zgodnie z załącznikiem nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej