Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 stycznia 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

Edycja wiadomości OPŁATA OD POSIADANIA PSA - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 05 stycznia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Wyniki przetargu na dostawę opału dla świadczeniobiorców MOPS

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki przetargu na dostawę opału dla świadczeniobiorców MOPS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 192/08 z dnia 9 października w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Modernizacja Stadionu Miejskiego –etap II w Łomży”. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 stycznia 2009

Wiadomości

Budżet miasta Łomży na 2009r.

Dodanie nowej wiadomości: Budżet miasta Łomży na 2009r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg na remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 stycznia 2009

Wiadomości

Przetarg na remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży

Uwaga ! W dniu 07.01.2009r uzupełniono SIWZ o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz wytyczne wykonania prac w pomieszczeniach kuchni jako załączniki 13 w poz 16 i 17 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Edycja wiadomości WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 08 stycznia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs ofert - dożywianie osób ubogich w 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs ofert - w sprawie prowadzenia Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych w sferze sportu i kultury fizycznej.

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych w sferze sportu i kultury fizycznej. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Plan pracy muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Plan pracy muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Sprawozdanie Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Sprawozdanie Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyoraz streszczenie i porównanie ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyoraz streszczenie i porównanie ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 stycznia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na budynek biurowy, parking i garaże na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na budynek biurowy, parking i garaże na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - II etap.

Uwaga: W dniu 9.01.2009r dodano załaczniki nr: 91, 91a, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 będące odpowiedziami na zapytania Wykonawców. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 stycznia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - II etap.

Uwaga: W dniu 12.01.2009r dodano załączniki: nr 99, 100, 101, 102 będące odpowiedziami na zapytania Wykonawców. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 stycznia 2009

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w SP nr 9 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w SP nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Na 32 posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 32 posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na komisję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na komisję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 stycznia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, przeznaczonej do przekazania w najem przy ul. Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 stycznia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

nadanie szkole imienia Jana Pawła II - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

piątek, 16 stycznia 2009

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - II etap.

Uwaga: W dniu 16.01.2009r. dodano załączniki: nr 103, 104 i 105 będące odpowiedziami na zapytania Wykonawców. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Na 38 posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 38 posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze specjalisty BHP i PPOŻ - PG1 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 stycznia 2009

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - II etap.

Uwaga: W dniu 19.01.2009r. dodano załącznik nr 106 będący odpowiedzią na zapytanie Wykonawcy. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze w SP nr 9 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - II etap.

Uwaga: W dniu 19.01.2009r. dodano załącznik nr 7 - Tabela elementów scalonych - wersja poprawiona 2. Poprzedni załącznik zawierał błąd w numeracji pozycji (Lp.). Zamawiający informuje, że wykorzystany do oferty wzór tabeli eelmentów scalonych nie będzie miał wpływu na ocenę oferty. Istotne elementy Tabeli: nazwa elementu i wartość elementu pozostają takie same. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 stycznia 2009

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Charakterystyka szkoły - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Patron szkoły - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Kadra - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Statut Zespołu Szkół Dzrewnych i Gimnazjalnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Na 38 posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 38 posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 33 posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 33 posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Miasta Łomży, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2008r.-31.12.2008r.)

Dodanie nowej wiadomości: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Miasta Łomży, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2008r.-31.12.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2008r.-31.12.2008r.)

Dodanie nowej wiadomości: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2008r.-31.12.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Zambrowskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku(1.01.2008r.-31.12.2008r.)

Dodanie nowej wiadomości: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Zambrowskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku(1.01.2008r.-31.12.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2008.-31.12.2008r.)

Dodanie nowej wiadomości: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2008.-31.12.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W Mieście Łomży– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia. (01.01.2008.-31.12.2008r.)

Dodanie nowej wiadomości: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W Mieście Łomży– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia. (01.01.2008.-31.12.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ZAMBROWSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia. (01.01.2008.-31.12.2008r.)

Dodanie nowej wiadomości: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ZAMBROWSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia. (01.01.2008.-31.12.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o wolnym punkcie sprzedaży napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 stycznia 2009

Wiadomości

Przetarg na remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży

W zwiazku z prośbą Wykonawcy w sprawie ulokowania przedmiarów robót w pliku ATH Miasto Łomża informuje,że w dniu 21.01.2009r powyższe pliki zamieściło na stronie internetowej UM jak niżej: w poz 18- zał 10- przedmiar robot budowlanych w ath w poz 19 zał nr 11 a przedmiar instalacji elektrycznej w ath w poz.20 zał nr 12 a – przedmiar wentylacji mechanicznej w ath - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan finansowy na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykorzystanie środków publicznych na realizację zadań w IV kwartale 2008r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykorzystanie środków publicznych na realizację zadań w IV kwartale 2008r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 stycznia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwieszczenie-powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwieszczenie-powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwieszczenie-powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 stycznia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomży przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Przetarg na prace geodezyjne w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo - składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego

Dodanie nowej wiadomości: Prace geodezyjne w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo - składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 stycznia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: .... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Solidna Firma 2008 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 stycznia 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 stycznia 2009

Wiadomości

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 17 grudnia 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 17 grudnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Podczas obrad XXXIX sesji w dniu 29 grudnia 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad XXXIX sesji w dniu 29 grudnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2009 roku

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o nowych zasadach dotyczących obowiązku wymiany i unieważniania dowodów osobistych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 29 stycznia 2009

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: .... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 stycznia 2009

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego (2003-2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: * - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Traktat Akcesyjny. Ateny 2003 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skorzystaj na Unii: ziemia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skorzystaj na Unii: praca - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UNIJNE FUNDUSZE STRUKTURALNE – JAKIE SZANSE DLA POLSKI? - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skorzystaj na Unii: ceny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SOCRATES - partnerstwo w dziedzinie edukacji (2000-2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program MŁODZIEŻ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program KULTURA 2000 (2000-2004) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skorzystaj na Unii: edukacja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skorzystaj na Unii: jak się leczyć w Europie? - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skorzystaj na Unii: emerytury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Układ Europejski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską a UE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Subsydiarność - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wspólna polityka rolna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wspólna polityka Wspólnot Europejskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Emu i Euro - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Etapy europejskiej integracji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jak funkcjonuje Unia Europejska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Historia Unii Europejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ratyfikacja Traktatu Akcesyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Phare w Polsce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nasze Warunki Członkostwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Traktat Akcesyjny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawody przyszłości w UE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konstytucja UE: Bez propozycji kompromisu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Polskie dyplomy ważne w UE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Czekaj: Wejście Polski do strefy euro realne w 2009-2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: NAPISZ ... - [Wszystkie zmiany]

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko specjalisty ds. BHP w PG1

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko specjalisty ds. BHP w PG1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości Miasta Łomża przeznaczonej do sprzedaży , w trybie bezprzetargowym, nie mogącej stanowić odrębnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian