Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu : Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na Łomżyńskie Centrum Kultury w Łomży przy ul. Zawadzkiej z salą sportowo - widowiskową. (4) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA OIK W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA OIK W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Wyjaśnienie do pkt. 6 przedmiaru robót na roboty malarskie sali gimnastycznej SP 7 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - sieć gazowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Remont sanitariatów i innych pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży”. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Remont auli szkolnej, pomieszczeń administracji, korytarzy w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie: Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu ulicy Kazańskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pedagoga w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko pedagoga w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarka-pomoc administracyjna w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarka-pomoc administracyjna w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierowca-konserwator w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierowca-konserwator w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę boiska piłkarskiego przy Bursie Szkolnej nr 3 -Filia ul. Polna i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Remont podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 04 lipca 2009

Wiadomości

Informcja o wynikach rekrutacji w PG Nr 9

Dodanie nowej wiadomości: Informcja o wynikach rekrutacji w PG Nr 9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad XLIV sesji w dniu 27 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad XLV sesji w dniu 15 czerwca 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lipca 2009

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykorzystanie środków publicznych w MOPS na realizację zadań w II kwartale 2009r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wymiana posadzek pcv na wykładziny rulonowe zgrzewane w Bursie Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Łomża- przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wywieszeniu protokołu z dyskusji publicznej (dot. rejonu ul. Wąskiej - obszar P11) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wywieszeniu protokołu z dyskusji publicznej (dot. terenów przy ul. Zdrojowejy) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na Remont sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej Nr 10 - wykonanie zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 lipca 2009

Wiadomości

w dniu 08.07.2009r dołączono wytyczne wykonania i odbioru robót boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej i boiska wielofunkcyjnrgo z poliuretanu - zał nr 13 .pliki pod poz 18 i 19. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lipca 2009

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Na 39 posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 39 posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 43 posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 43 posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w wynajem. - [Wszystkie zmiany]

Na 44 posiedzeniu w dniu 25 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 44 posiedzeniu w dniu 25 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: KONKURS na stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: przetarg nieograniczony na remont budynku sali gimnastycznej III LO - [Wszystkie zmiany]

w dniu 13.07.2009r udzielono odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 10.07.2009r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły oraz prace malarskie w sali gimnastycznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 lipca 2009

Wiadomości

zmiana tytułu ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

zmiana tytułu zawiadomienia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont auli szkolnej , pomieszczeń administracji , korytarzy w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa i montaż urządzeń sportowych do sali gimnastycznej w ramach zadania: Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 lipca 2009

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. drogowych w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 18 - 400 Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. drogowych w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 18 - 400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Uwaga w dniu 15.07.09 dokonano zmiany załącznika nr 2 - oświadczenie .W miejsce zał nr 2 wprowadzono nową treść zał nr 2 pod poz 3. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 13 lipca dot. ul. Pana Tadeusza oraz ul. Konrada Wallenroda w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej na sali gimnastycznej w ramach zad: Przebudowa basenu na salę gimnastyczną przy I LO w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Długoterminowe kredyty inwestycyjne, w tym z linii EBI w łącznej kwocie 28.565.150 PLN - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Długoterminowe kredyty inwestycyjne, w tym z linii EBI w łącznej kwocie 9.191.626 PLN - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Długoterminowe kredyty inwestycyjne, w tym z linii EBI w łącznej kwocie 26.129.875 PLN - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad XLVI sesji w dniu 24 czerwca 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lipca 2009

Wiadomości

Na 45 posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 45 posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie przebudowy ul. Spokojnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Edycja wiadomości ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA - [Wszystkie zmiany]

sobota, 18 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaprojektowanie i wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w ramach zadania :Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I L O w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora w noclegowni dla bezdomnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu przetargowym na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 lipca 2009

Wiadomości

Odpowiedz na zapytanie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa ulicy Konrada Wallenroda i ulicy Pana Tadeusza w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - budowl kablowej linii energetycznej SN - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - budowa gazociągu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - budowa napowietrznej linii energetycznej nn - [Wszystkie zmiany]

Uwaga w dniu 23.07.2007r dokonano zmiany załącznika nr 8 . w związku z błędnie wgranym załącznikiem nr 8 - przedmiar robót drogowych w dniu 23.07.09 r.zmieniono ten załącznik pod poz.9 na właściwy. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 138/09 z dnia 22 lipca w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 lipca 2009

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Oddziale Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Oddziale Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa i montaż urządzeń sportowych do sali gimnastycznej w ramach zadania:Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I LO w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Na 37 posiedzeniu w dniu 24 marca 2009 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 37 posiedzeniu w dniu 24 marca 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 38 posiedzeniu w dniu 31 marca 2009 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 38 posiedzeniu w dniu 31 marca 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 39 posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2009 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 39 posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 40 posiedzeniu w dniu 26 maja 2009 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 40 posiedzeniu w dniu 26 maja 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 41 posiedzenia w dniu 23 czerwca 2009 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 41 posiedzenia w dniu 23 czerwca 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 29 posiedzeniu w dniu 24 marca 2009 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 29 posiedzeniu w dniu 24 marca 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 30 posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2009 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 30 posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - przebudowa ulicy Spokojnej (odcinek od ulicy Wojska Polskiego do Al. J.Piłsudskiego) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na sieci cieplne w systemie rur preizolowanych - [Wszystkie zmiany]

Na 31 posiedzeniu w dniu 12 maja 2009 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 31 posiedzeniu w dniu 12 maja 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 32 posiedzeniu w dniu 26 maja 2009 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 32 posiedzeniu w dniu 26 maja 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - w sprawie przebudowy Alei Legionów w Łomży - od GPZ przy stacji paliw BP do granicy administracyjnej miasta - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Oś. Konstytucji 3Maja w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uwaga ! w dniu 28.07.09r. dokonano zmiany załącznikow nr 9 - przedmiar na rob.budowlane fontanny i zał nr 9a - przedmiar na rob.budowlane maszynowni z uwagi na wgranie w dniu 27.07.09r.ich niewłaściwych treści.W dniu 28.07.09r. uzupełniono załącznik nr 13 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych maszynowni i fontanny pod poz. 54 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie przetargu z dnia 07.07.2009 o nr 226200-2009 w Bursie Szkolnej nr 3 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uwaga w dniu 28.07.2009r w zwiazku z wgraniem nieprawidlowego pliku dokonano zmiany załącznika nr 6 -wzór umowy - pod poz 7 - [Wszystkie zmiany]

Uwaga .W dniu 28.07.2009r dokonano wymiany załącznika nr 6 - wzór umowy pod pozycją 7. Poprzedni załacznik był nieprawidłowy. - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń sportowych do sali gimnastycznej przy LO I - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie przetargu z dnia 07.07.2009 o nr 227372 - 2009 w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na Remont sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej Nr 10 - wykonanie zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 1/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży z dnia 14 lipca 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki przetargu na remont pokrycia dachu budynku Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty ds. organizacyjnych, marketingu i promocji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ,,,,,,,,,,,,,,,,, - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ,,,,,,,,,,,,,,,,, - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: vvvvvvvvvvvv - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej o średnicy PE ø 110 mm w Łomży w ulicy Towarowej i Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Długoterminowe kredyty inwestycyjne, w tym z linii EBI w łącznej kwocie 26.129.875 PLN - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z nieruchomości Miasta Łomża przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym , nie mogącej stanowić odrębnej nieruchomości przy ul. Kierzkowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 16 kwietnia w sprawie: procedury zarządzania realizacją Projektu ‘ Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno Mazowieckiego w Łomży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 lipca 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Pan Wiesław Karol Jagielak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2008) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pani Anna Maksymiuk p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (2008) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pan Arkadiusz Kułaga Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B (2008) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pan Bogusław Szczech Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Z.B. (2008) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pan Marian Mielcarek Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (2008) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pani Jadwiga Cwalina Zastępca prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (2008) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pan Ryszard Fiedorowicz Zastępca Prezesa Zarządu Miejkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. (2008) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pan Grzegorz Piotr Lewańczuk Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (2008) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pan Gilbert Okulicz - Kozaryn Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (2008) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pani Grażyna Teresa Gosiewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego (2008) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pani Anna Fabin Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2008) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na kanalizacji deszczowej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na kanalizacji deszczowej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Regulamin III otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin III otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu przetargowym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty: kredyt w kwocie 7 171 626 zł na Zadania inwestycyjne związane z budową, rozbudową i modernizacją dróg. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty: kredyt w kwocie 1 520 000 zł na Zadania związane ze sportem, rekreacją i kulturą. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty: kredyt w kwocie 500 000zł na Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty : kredyt w kwocie 777 593 zł na zadanie: Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty: kredyt w kwocie 8 600 000 zł na zadanie: Modernizacja stadionu Miejskiego w Łomży II etap - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty: kredyt w kwocie 19 187 557 zł na zadanie: Budowa miejskiej pływalni w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej